...

2019-02-07 Rottneros redovisar kraftigt förbättrat rörelseresultat
2018-10-24 Rekordresultat för tredje kvartalet hos Rottneros
2018-04-25 30 procents resultatökning för Rottneros under första kvartalet
2018-02-08 Rottneros båda bruk satte nytt produktionsrekord i fjol
2017-11-30 Rottneroskoncernen ökar fokus med ny organisation
2017-11-14 Ytterligare CTMP-investeringar ska nu göras vid Rottneros Bruk
2017-11-13 Rottneros Q3: Minskat resultat men stigande produktion
2017-10-19 VD:n för Rottneros Bruk lämnar nu sin befattning
2017-10-10 De vill göra bioplast av slam och avloppsvatten!
2017-08-16 Rottneros Q2: höjd omsättning och nytt produktionsrekord
2017-08-09 Rottneros bygger ny linje för sitt nya livsmedelstråg
2017-06-21 Rottneros har utnämnt ny chef för Vallviks Bruk
2017-04-25 Läckage vid Vallviks Bruk ger stort produktionsbortfall
2017-02-09 Rottneros 2016: Starkt helår men förlust sista kvartalet
2016-11-10 Rottneros Q3: Minskad omsättning men något ökade leveransvolymer
2016-10-20 Monica Pasanen blir ny finanschef i Rottneros
2016-09-12 Per Lundeen utnämnd till ny styrelseordförande i Rottneros
2016-09-01 Rottneros leder EU-projekt för biobaserade förpackningar
2016-08-12 BillerudKorsnäs har fått ny chef för wellpappområdet
2016-03-21 Han blir ny koncernchef och VD i Rottneros AB
2016-03-07 Rottneros Bruk ersätter fossil olja med biobränsle
2016-02-17 Gynnsamt 2015 för Rottneros med kraftig resultatförbättring
2016-01-13 Vallviks Bruk AB beviljas nytt miljötillstånd
2015-12-17 Extra julklappspengar till Rottneros aktieägare
2015-11-26 Rottneros vinner pris för bästa årsredovisning!
2015-11-10 Lämnar livsmedelsområdet och blir ”pengahanterare”
2015-11-02 Rottneros lanserar ny massa för förpacknings- och tryckpapper
2015-08-12 Rottneros Bulk Booster ger bättre förpackningskartong
2015-05-15 Rottneros investerar efter positivt resultat
2015-02-12 Nye VD:n Per Lundeen ser positivt på Rottneros framtid


Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK