...
Rottneros leder EU-projekt för biobaserade förpackningar
Projektet syftar till att ta fram helt biobaserade trågförpackningar.

Rottneros Packaging AB och Rottneros Bruk AB ska leda och koordinera det nya EU-projektet PULPACKTION, som ska ta fram helt biobaserade förpackningstråg.
PULPACKTION är ett projekt finansierat av ”Bio Based Industries Joint Undertaking” inom Horizon 2020, som är EU:s program för forskning och innovation. Projektet involverar 12 partners inom unionen.


Projektets totala omfattning är på knappt 120 miljoner kronor och finansieras till 74 procent av EU. Rottneros, med sin stora kunskap inom tillverkning av specialmassor och formade tråg av fiber, kommer få störst del av budgeten, cirka 25 miljoner kronor, och blir därmed även koordinator för hela projektet.

Förutom projektkoordineringen kommer Rottneros att leda arbetsströmmar inom trågformning och massautveckling. Projektet startar den 1 oktober 2016 och pågår i fyra år framåt.

Rottneros skriver i ett pressmeddelande att Rottneros Packaging redan idag är ledande på tråg tillverkade av fiber och har stor kunskap om framtagningen av dessa. Förpackningarna, som tillverkas av Rottneros idag, är till största delen biobaserade. Med innovationsprojektet PULPACKTION är målsättningen att ta fram en helt biobaserad förpackning till ett konkurrenskraftigt pris och på så sätt bidra till en mer hållbar utveckling inom förpackningsindustrin.

Rottneroskoncernens styrelse har även fattat ett strategiskt beslut om att växa inom området för hållbara förpackningar. Satsningen är ett sätt att möta den ökade efterfrågan på fossilfria produkter och är en viktig del i koncernens ambition att skapa tillväxt.

Även Innventia medverkar
Även svenska forskningsinstitutet Innventia kommer att medverka i och spela en aktiv roll i PULPACKTION-projektet.

Innventia skriver att de förpackningar, som i första hand ska utvecklas inom PULPACKTION är avsedda för sådana produkter som har medelhöga och höga krav på barriärer, exempelvis specifika mat- och elektroniktillämpningar.

Projektet ska utveckla integrerade förpackningslösningar som är 100 procent biobaserade med liknande egenskaper som befintliga fossilbaserade lösningar. Detta kommer att uppnås genom en våtgjutningsprocess, där träfibermassan blandas med andra biobaserade komponenter för att skräddarsy egenskaperna hos det slutliga materialet.

För att uppfylla den biobaserade strategin kommer nya barriärer av optimerade biopolymerer (bioplaster) att appliceras på det våtgjutna substratet. Innventia kommer att ansvara för verksamhet kopplad till konsumentinsikt samt spela en aktiv roll i utveckling, tillverkning och utvärdering av nya fibersammansättningar. Innventia kommer dessutom att delta i pilottester av prestandan hos dessa samt i hållbarhetsutvärderingar av producerade material och koncept.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-09-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial Bioplast bioråvara EU Förpackningsutveckling Forskning och utveckling FoU Innventia Rottneros

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK