...
Peterson Packaging har gått från fossil olja till träpellets
Anders Tålsgård, projektledare på Pemco Energi och Robert Stade, fabrikschef Peterson Packaging i Norrköping. (Foto: Crille)

Förpackningsleverantören Peterson Packaging AB i Norrköping har investerat i en ny energianläggning, som innebär att man går från fossil olja till träpellets. Den nya moderna pelletsanläggningen, som stod färdig den 1 juli i år, har levererats och installerats av Pemco Energi.

”Detta har varit ett stort och betydelsefullt projekt för oss på Peterson Packaging. Det är viktigt att vi har en tillförlitlig energiförsörjning och det ser vi att Pemco Energi står för. Dessutom har vi stort fokus på att agera miljöriktigt, vilket denna satsning är ett tydligt bevis på”, säger Robert Stade, fabrikschef i Norrköping

I produktionen av wellpapp och förpackningar används ånga och tidigare har denna ånga producerats med hjälp av en oljepanna, med en förbrukning på cirka 800 m3 olja varje år. Peterson Packaging hade under en tid tittat på alternativ till oljepannan, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. När Pemco Energi presenterade sitt koncept med att stå för allt från byggnation till drift av en helt ny pelletspanna för fabriken i Norrköping tog Peterson Packaging beslutet att välja Pemco som energileverantör.

”En viktig del i möjliggörandet av projektet har varit att vi fått klimatstöd från Naturvårdverket. Stödet ges till de åtgärder, som ger störst varaktig minskning av växthusgaser per investerad krona. När det gäller anläggningen i Norrköping kommer vi att reducera nästan 2.000 ton koldioxid per år genom att elda med träpellets i stället för fossil olja”, säger Anders Tålsgård, projektledare på Pemco Energi.

Pemco har installerat en 2.5 MW pelletspanna som levererar 3,7 ton ånga per timme. I den förstudie som gjordes framkom det, att behovet av ånga variera över tid. Lösningen på detta blev en stor ångackumulator, som hanterar de toppar, som uppstår, utan att pannstorleken behövde dimensioneras upp, vilket leder till en bättre totalverkningsgrad.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-09-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Miljö Övrigt Peterson Packaging Well Wellpappförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK