...
Ny internationell standard gör det enklare för etikettbeställare
En ny internationell standard för självhäftande etiketter ska förenkla för både tillverkare och beställare.

Standarder skapar enhetliga och transparenta rutiner, som de flesta kan enas kring inom många branscher och nu har en ny internationell teknisk specifikation för beställning och produktion av självhäftande etiketter lanserats. ISO:s nya standard underlättar för både beställare och leverantörer, med enklare beställningar och jämlik konkurrens som några av resultaten.

En anledning till att den nya tekniska specifikationen tagits fram, är att många beställare inte känner till vilken information leverantörerna behöver för att kunna leverera etiketter i rätt material för tänkt användning. Det kan till exempel vara olika typer av etikettmaterial, lim-, kyl- och värmefaktorer, som spelar in i valet av etikett för en given tillämpning. Specifikationen leder även till minskade kostnader genom att risken för felbeställningar och reklamationer minskas hos de som levererar och beställer etiketter.

Några av de företag, som varit med och tagit fram specifikationen, är Ericsson och IKEA. Då det finns tusentals kombinationer av lim, frontmaterial och underpapper för etikettleverantörerna att välja mellan, och utan en klarhet i hur etiketten ska tillämpas, är risken stor att det blir fel. För IKEA:s del handlar det om stora volymer och ibland långt mellan beställningarna, vilket gör det hela än mer komplicerat. Med den checklista som finns i den nya specifikationen omfattas all information, som leverantören behöver, för att inget ska gå fel. Behovet av en specifikation på detta område har varit stort, då det tidigare inte funnits någon teknisk definition för vad som är en etikett.

”Vi ser mycket positivt som kommer med den nya standarden. Den kommer att belysa de problemområden, som finns i beställningsledet och vi kommer att undvika en hel del problem”, säger Stefan Vestlund, VD för Tryckeri AB Etiketten och Etikettgruppens/Grafiska Företagens representant i arbetsgruppen, som tagit fram specifikationen.

Standarden går under benämningen ”SISISO/TS 18614:2016, Förpackningar — Etiketter — Krav på information vid beställning och specificering av självhäftande etiketter” och finns på SIS webbplats.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-10-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Etikett/Märkning IKEA Övrigt SIS Standarder

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK