...
BillerudKorsnäs Venture satsar inom ”Internet of Packaging”
”Kezzlers teknik är högintressant för oss”, säger Anders Persson, VD för BillerudKorsnäs Venture.
”BillerudKorsnäs är en perfekt strategisk partner för oss”, säger Thomas Körmendi, VD Kezzler.

BillerudKorsnäs fortsätter satsa på innovation för att lösa framtidens förpackningsutmaningar. Ett exempel är området digitaliserade förpackningar, även kallat ”Internet of Packaging”,  där BillerudKorsnäs nu investerar i en minoritetsandel i det norska innovationsbolaget Kezzler AS, som är en global ledare inom digital masskryptering för säker produktidentifiering. 

BillerudKorsnäs utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid och har en tydlig strategi, där en del av tillväxten ska genereras genom nya affärer och lösningar längre fram i förpackningens värdekedja. Som en del av detta bildades under våren BillerudKorsnäs Venture AB, med uppgift bland annat att hitta och investera i intressanta bolag i tidig fas. Inriktningen är att arbeta nära och aktivt med dessa och tillsammans utveckla nya lösningar inom förpackningsområdet.

Digitaliserade förpackningslösningar, även kallat ”Internet of Packaging”, är ett av flera områden, som BillerudKorsnäs Venture fokuserar på och investeringen i Kezzler är ett första viktigt steg i denna riktning. I finansiella termer är detta en mindre investering för BillerudKorsnäs.

”Kezzler är pionjär inom sin bransch med en teknik, som möjliggör att förpackningar ges unika koder på artikelnivå för identifiering i stora volymer. Kezzlers teknik är högintressant för förpackningar för exempelvis livsmedel och andra konsumentprodukter, där spårbarhet och äkthet är viktigt. Tekniken erbjuder också en ny kanal för interaktion med konsumenten. För oss är detta ett strategiskt intressant utvecklingsområde”, säger Anders Persson, VD för BillerudKorsnäs Venture AB. 

Kezzler AS har utvecklat en algoritm för unik krypterad kod som appliceras på förpackningar och enkelt kan läsas av med till exempel smarta telefoner. Tekniken är säker och kostnadseffektiv och kan användas i industriell skala. Koderna används för att tilldela varje artikel en unik identitet, vilket möjliggör till exempel spårning i leverantörskedjan, interaktion med konsumenten och för att skydda produkter och varumärken mot förfalskning, allt i realtid.

”BillerudKorsnäs är en perfekt strategisk partner när det gäller digitalisering och ´Internet of Packaging´. Vi befinner oss i stark tillväxtfas, där BillerudKorsnäs är vår första industriella investerare. Deras kunskap om hela förpackningskedjan och förpackningsmarknaden kommer att underlätta för oss i vår fortsatta utveckling”, säger Thomas Körmendi, VD Kezzler.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-10-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Forskning och utveckling Kezzler Norge Övrigt Smarta förpackningar Spårning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK