...
BASF lanserar cellplastmaterial med högt innehåll av bioplaster
Transportförpackningar för känsligt och värdefullt gods är ett av användningsområdena för BASF:s nya cellplastmaterial med högt innehåll av bioplast.

Tyska polymer- och kemikoncernen BASF lanserar ett nytt cellplastmaterial, där merparten av plasten består av kompostbar och nedbrytbar bioplast.
Enligt BASF är cellplasten, som fått beteckningen ecovio® EA det första expanderade cellplastmaterialet, som till övervägande delen är baserat på biopolymerer och som är certifierat nedbrytbart. Materialet består av BASF:s nedbrytbara ecoflex®-polymerer och bioplasten PLA, baserad på mjölksyra från majs eller andra sockergenererande växter som maniok, m fl
.

Enligt tillverkaren kan biocellplasten användas till flera olika applikationer, där man i dag använder konventionella oljebaserade cellplastmaterial. Egenskaperna hos ecovio® EA gör att materialet sägs vara speciellt lämpligt till olika typer av transportförpackningar till värdefullt gods, där hög slagtålighet och robusthet är viktiga kriterier. 

Produktegenskaperna hos ecovio® EA liknar dem hos konventionell EPS (Expanded Polystyren) och materialet uppvisar hög energiabsorption och motståndskraft även när det utsätts för upprepade belastningar i form av slag och stötar.

BASF skriver att det höga innehållet av bioplast i materialet och den certifierade komposterbarheten är speciellt attraktiva där konventionella cellplastapplikationer inte längre uppfyller kundernas krav och där en biobaserad och biologiskt nedbrytbar lösning är önskvärd.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-10-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BASF Biomaterial bioråvara Cellplast EPS Plast Plastförpackningar Transport

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK