...
BillerudKorsnäs Q3-rapport: ”Utvecklingen är stabil”
Per Lindberg konstaterar att BillerudKorsnäs levererar de förväntade resultaten.

”Utvecklingen är fortfarande stabil och jag är nöjd över att vi levererar de förväntade resultaten. Vår produktion har stabiliserats och vi har producerat i linje med de planerade nivåerna”. Det säger BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg i en kommentar till koncernens ekonomiska rapport för årets tredje kvartal.

Under tredje kvartalet i år omsatte BillerudKorsnäs knappt 5,4 miljarder kronor, vilket är något mindre än motsvarande period i fjol.

”Nettoomsättningen och justerat EBITDA under tredje kvartalet ligger i linje med förra året och med våra förväntningar, vilket är mycket tillfredsställande. Vi är missnöjda med bristen på tillväxt inom Consumer Board-segmentet, men vi har lagt produktionsstörningarna till följd av förra årets ombyggnationer bakom oss och de förväntade förbättringarna kommer att visa sig nu när vi kan köra med full kapacitet och matcha marknadens efterfrågan och tillväxt”, skriver Per Lindberg i sin kommentar.

Av kvartalsrapporten framgår vidare att periodens justerade rörelseresultat blev 677 miljoner kronor, att jämföra med 683 miljoner kr motsvarande period i fjol.

Sett över årets tre första kvartal var BillerudKorsnäs omsättning i år knappt 16,2 miljarder kronor, att jämföra med 16,6 miljarder kr i fjol. Justerat rörelseresultat för årets tre första kvartal blev 1,859 miljarder kr, vilket är tre procent lägre än motsvarande period i fjol (1,923 miljarder kr).

Inom affärsområdet Consumer Board har BillerudKorsnäs haft en del problem under det senaste kvartalet. Man tvingades stänga ner sodapannan vid bruket i Frövi i slutet av kvartalet redan före det planerade underhållsstoppet. Man kan dock köra kartongmaskinen vid bruket på lägre kapacitet och med extern massa, men det leder till ökade massakostnader, vilket i kombination med reparationen av pannan kommer att innebära att kostnaderna blir högre än vad man tidigare beräknat för det kommande kvartalet.

Per Lindberg bedömer dock marknadsutsikterna för konsumentkartong som mycket positiva, med stabila lokala priser.
Stabila och goda marknadsutsikter förväntas också inom marknaden för wellpapp och brunt säckpapper.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-10-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs bokslut Ekonomi Per Lindberg

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK