...
Globala bioplastmarknaden: En snabbväxande dvärg!
Den globala bioplastmarknaden är än så länge liten, men den växer stadigt och snabbt.

Den globala bioplastmarknaden är liten men stadigt och snabbt växande, enligt en utredning som gjorts av det amerikanska jordbruksdepartementet USDA på uppdrag av U.S. Biobased Products Industry.
Utredningen visar att bioplaster i dag endast svarar för blygsamma två procent av den globala plastmarknaden, men den visar också att bioplaster och biobaserade produkter är ett snabbt växande marknadssegment och att hela konceptet med biobaserade polymerer verkar som en innovationssporre inom hela plastindustrin.


”Bioplastsegmentet växer snabbt och USDA identifierade sju stora produktområden, där bioplaster blir allt viktigare på den amerikanska marknaden för biobaserade produkter. Av dessa poängterade USDA specifikt bioplasters stora potential inom området flaskor och andra förpackningsformer”, säger Patrick Krieger, biträdande chef för regulatoriska och tekniska frågor vid Washington-baserade Society of Plastics Industry Inc.

I USA omsatte den biobaserade industrin 393 miljarder US-dollar och skapade 4,2 miljoner arbetstillfällen år 2014. Noterbart är också att viktigare än de ekonomiska bidragen är de resultat av mer än 10 års forskning som nu ligger i pipelinen och är klara att tas tillvara av hela plastmarknaden.

Den europeiska bioplastorganisationen European Bioplastics bedömer att den globala produktionen av bioplaster kommer att växa från 1,7 miljoner ton år 2014 till över 7,8 miljoner ton år 2019. Merparten av tillväxten kommer att ske inom produktområden, där varumärkesägare och tillverkare lär sig hur man bäst utnyttjar bioplasternas funktionella styrkor och fördelar och där man kan motivera valet av bioplaster för konsumenter som värdesätter bioplasternas potentiella miljöfördelar.

Bioplaster används ofta till mer eller mindre nischbetonade produkter, men detta är ingen väg till global framgång för bioplasterna, enligt USDA-rapporten.

”Bioplastinnovationer som inte har ett klart och definierat marknadsvärde från början är dömda att misslyckas”, menar Stewart Whitman, organisk kemist vid Eastman Chemical Co. i rapporten.

”Marknadsanalyser på makronivå är nödvändiga för att fastställa var biobaserade produkter bäst passar in och ger bäst värdeavkastning”, säger Stewart Whitman.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-10-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial bioråvara Dryckesförpackningar Plast Plastförpackningar undersökning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK