...
Innventia koordinerar stort pappersforskningsprojekt
Fr.v. Hannes Vomhoff, Eva Ålander, Maria Sedin och Mattias Drotz på Innventia har alla viktiga roller inom projektet.

Statens energimyndighet har i dagarna beviljat 11 miljoner kronor för att utveckla och demonstrera nya uppskalningsbara avvattningsprocesser vid papperstillverkning. Innventia koordinerar det treåriga projektet, som nu tar fart.
I projektet deltar de fem industriföretagen Valmet, Sandvik, Ircon Drying Systems, Albany International och Alfa Laval.


Projektet avser att ta fram och demonstrera nya energieffektivare processlösningar i pilotskala, som bedöms kunna implementeras industriellt inom fem år. Vid tissue- och pappersframställning utgör energiförbrukningen i torksteget en stor del av det totala energibehovet. Stora möjligheter för energieffektivisering finns således i att förbättrade avvattningsprocesser som våtpressning och torkning. Vid förtjockning ligger fokus på att använda centrifugering. Förbättrad avvattning och torkning förväntas nås genom en avsevärt högre avvattningstemperatur, och med en kombination av IR-torkning, stålband och konventionell torkning.

I arbetet ingår både grundläggande laboratoriestudier och pilotförsök. Industriella fallstudier används sedan för att kvantifiera energibesparingarna som också kan användas som beslutsunderlag för en industriell implementering. En stor del av arbetet kommer att genomföras i pilotpappersmaskinen FEX på Innventia.

”Innventia har utvecklat flera nya fiberbaserade styrketillsatser, som visat stor potential att effektivisera pappers-, kartong- och förpackningstillverkningen. Den industriella implementeringen av dessa inbegriper en del utmaningar, främst på grund av att det saknas effektiva avvattningsprocesser, som är anpassade till de nya tillsatserna. Dessa tillsatser har vanligtvis ett högt vatteninnehåll och kan vara extremt svåravvattnade, varför det idag behövs nya processlösningar för detta”, säger Eva Ålander, som leder projektet.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-10-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Forskning och utveckling FoU Innventia Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK