...
Kitin från skaldjur blir råvara till bakteriostatisk bioplast
Kitinet, som finns i mussel- och kräftdjursskal, kan användas som råvara för framställning av bakteriehämmande bioplaster.

Italienska företaget MAVI  har utvecklat en patenterad metod för att utvinna den naturliga polymeren kitin från skal av musslor och kräftdjur och sedan omvandla kitinet till mikroskopiska trådar, så kallade nanofibriller.
Av nanofibrillerna kan man sedan tillverka funktionella bioplastfilmer och även styva bioplastförpackningar. Dessa bioplastprodukter är bakteriostatiska, dvs de förhindrar bakterietillväxt, och de är därför lämpliga för användning till förpackningar och andra produkter inom livsmedelsindustrin. De kan också användas för tillverkning av bakteriehämmande sårförband och andra medicinska applikationer.


Den här forskningen och utvecklingen sker inom ramen för det EU-finansierade R&D-projektet n-Chitopack, som syftar till att utveckla metoder och tekniker för industriell användning av de stora mängder kitinhaltigt avfall, som uppstår inom den globala skaldjursindustrin. Varje år uppskattas mängden kitinhaltigt avfall från skaldjursindustrin i form av skal, etc. uppgå till mer än 150 miljarder ton världen över!

De bioplastmaterial, som utvecklats inom n-Chitopack-projektet, är baserade på kitin-nanofibriller men även på en viss mängd kitosan, som också är en polysackarid och förekommer i cellväggen hos svampar eller som kan utvinnas ur kitin. Genom att blanda kitin och kitosan i lämpliga proportioner har man till exempel utvecklat livsmedelslämpliga förpackningsfilmer med utmärkta egenskaper.

Kitin och ”släktingen” kitosan har många nyttiga biologiska och kemiska egenskaper, som gör dem lämpliga i livsmedelssammahang. De är naturligt bionedbrytbara polymerer, de är säkra och icke-toxiska och har dessutom antibakteriella och UV-adsorberande egenskaper. De är också biokompatibla och kan blandas med varandra för att uppnå olika egenskaper. Bioplaster av kitin är både bionedbrytbara och komposterbara.

Att tillverka bioplaster av kitin från de stora mängder avfall, som ändå uppstår inom skaldjursindustrin, innebär dessutom ett minskat behov av att producera primära råvaror (majs, sockerrör, cellulosaprodukter, etc.) för bioplastproduktion.

Förutom att de kan användas till funktionella förpackningar, etc. inom livsmedelsindustrin, är kitinbaserade bioplaster lämpliga till flera andra tillämpningar.

”Kitin-nanofibriller kan exempelvis användas i medicinska sammahang, där materialets förmåga att förhindra bakterietillväxt gör det lämpligt för framställning av olika typer av sårförband”, säger MAVI:s Pierfrancesco Morganti, som är n-Chnitopacks projektkoordinator.

Andra potentiella användningsområden för kitin-nanofibriller är olika typer av filtreringssystem för luft och vatten.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-11-09

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial bioråvara förpackningsfilm Läkemedel Livsmedelsförpackningar Plast Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK