...
Rottneros Q3: Minskad omsättning men något ökade leveransvolymer
Rottneros VD och koncernchef Lennart Eberleh tillträdde den 1 september i år. (Bild BillerudKorsnäs)

Nettoomsättningen för Rottneros AB under årets tredje kvartal blev 444 miljoner kronor, vilket var något mindre än motsvarande kvartal i fjol (455 miljoner). Resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till 45 miljoner kronor (80 miljoner 2015) och resultatet per aktie blev 0,23 kronor (0,41 kronor).
Från delårsrapporten kan också noteras att leveransvolymerna för tredje kvartalet ökade med en procent jämfört med tredje kvartalet 2015 och med tre procent jämfört med andra kvartalet 2016.


Under årets tredje kvartal blev det också klart att Rottneros leder det nya EU-­projektet PULPACKTION för helt biobaserade förpackningar. (Läs HÄR).

Noterbart är också att Rottneros fick en ny VD och koncernchef under tredje kvartalet i och med att Lennart Eberleh, f.d. BillerudKorsnäs, tillträdde den 1 september, och i samband därmed utsågs den 9 september avgående VD och koncernchef Per Lundeen till ny styrelseordförande i Rottneros.

”Jag är stolt över att ha tillträtt som VD och koncernchef för ett så välskött bolag som Rottneros. Jag har förmånen att leda Rottneros på den redan inslagna vägen med Agenda 500 som ledstjärna för den
industriella utvecklingen. Vi ska ta med oss det som har startats, slutföra det som har påbörjats och
fortsätta utveckla Rottneroskoncernen ytterligare”, skriver Lennart Eberleh i sin kommentar till delårsrapporten, där han också konstaterar att Rottneros är väl rustat för en produktionsutveckling.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-11-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
bokslut Ekonomi Lennart Eberleh Per Lundeen Personal Rottneros

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK