...
Stora Ensos Sverigechef en av talarna på OECD-mötet
”Utvecklingen av intelligenta förpackningar och biobaserade produkter kommer att öka markant”, sade Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall på OECD-mötet i Stockholm.
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (t.v.) och Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall hade mycket att tala om.

”Utvecklingen av intelligenta förpackningar och biobaserade produkter kommer att öka markant” Det sade Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall på OECD-mötet i Stockholm.
OECD-mötet ”Smart Industry: Enabling the Next Production Revolution” avslutas i dag, den 18 november. Drygt 300 ledande företrädare från näringsliv, politik och forskning från Europa, Nordamerika och Asien är på plats för att diskutera möjligheter och utmaningar inom industrin.


Den tekniska utvecklingen, med exempelvis digitalisering, robotisering, automatisering och 3D-printning, håller dramatiskt på att förändra förutsättningarna för världens industriproduktion. Dessutom driver klimatutmaningarna på företagen, att ställa om till mer hållbara produktionsprocesser. Hur regeringar, industri och akademi förhåller sig till dessa nya förutsättningar är fokus för OECD-konferensen i Stockholm.

En av talarna under första konferensdagen var Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall, som gav sin och företagets syn på hur industriproduktionen kommer att utvecklas.

”Vi är positiva till den snabba teknikutveckling som nu sker. Det kommer i framtiden att bli ett ännu större fokus på hållbara produkter och tillverkningsprocesser. Inom skogsindustrin är vi i framkant inom den växande bioekonomin och man kan säga att hela vår affärsidé bygger på hållbarhet. Vi förädlar biomassa i form av skog från uthålligt skogsbruk till klimatsmarta produkter med i stort sett fossilfria tillverkningsprocesser. Och vi ser till att använda oss av den nya tekniken både inom vår produkt- och processutveckling”, berättade Per Lyrvall. 

Per Lyrvall informerade också konferensdeltagarna om att Stora Enso under det senaste året har gjort en stor satsning på innovationsarbetet och bland annat etablerat två nya innovationscenter, ett i Stockholm och ett i Helsingfors.

”Vi bygger redan idag in den nya tekniken i våra befintliga produkter och utvecklingen av exempelvis intelligenta förpackningar och mikrofibrillär cellulosa kommer öka markant framöver. Vi kommer även att kunna producera betydligt fler biobaserade produkter från skogen i framtiden, än vad vi har på marknaden i dag”, sade Per Lyrvall.

Hur framtidens fabriker kommer att se ut, när digitalisering, robotisering och automatisering även öppnar upp för smartare och effektivare produktionsprocesser, är också något som intresserar och engagerar Stora Enso.

”I framtidens fabriker kan man förvänta sig nya system för processövervakning och kontroll genom exempelvis mobila handdatorer. Och även om vi kommer att fortsätta tillverkning i traditionell industrimiljö, så tror vi att det i framtiden också samtidigt kommer att innebära betydligt mindre och högt specialiserade autonoma produktionsenheter i anslutning till råvaran. Även vad gäller virkesfångsten kommer utvecklingen att leda till ytterligare optimering, exempelvis genom att direkt i skogen avgöra till vilka produkter det är bäst att använda respektive träd. Den nya tekniken erbjuder oerhört många intressanta utvecklingsmöjligheter”, konstaterade Per Lyrvall.

Den nya tekniken används redan på många håll idag inom skogsindustrin, men för att öka utvecklingstakten ytterligare framförde Per Lyrvall ett önskemål.

”Den svenska regeringen tar många bra initiativ för att utveckla industrin, men ett område, som är en utmaning, är uppskalningen av nya innovationer. Vi skulle önska att det satsades mer på att erbjuda testbäddar av olika slag. På så sätt skulle bioekonomiföretagen snabbare kunna få ut nya produkter baserade på den nya tekniken på marknaden”, avslutade Per Lyrvall. 

--------------------------------------------------------
Fakta om OECD-mötet i Stockholm 17-18 november 2016 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har valt Stockholm som plats för konferensen, eftersom Sverige är ett av världens mest framstående länder inom avancerad industriproduktion och på grund av att den svenska regeringen har en ambitiös strategi för smart industri. Konferensen arrangeras av Vinnova, Näringsdepartementet och OECD. 
Slutsatser från konferensen kommer att ligga till grund för en OECD-rapport om framtidens produktion, ”Next Production Revolution”, som publiceras i början av 2017. 

Några av talarna vid OECD-mötet: 
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister 
Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister 
Karolina Skog, miljöminister 
Jakob Wallenberg, ordförande, Investor 
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso 
Douglas Frantz, biträdande generaldirektör, OECD 
William B. Bonvillian, Director of the Massachusetts Institute of Technology, Washington 
Chaisung Lim, Chairman of the Korea Industry 4.0 Association


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-11-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial bioråvara Konferenser och mässor Övrigt Smarta förpackningar Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK