...
Naturvårdsverket ska övervaka vår förbrukning av plastpåsar...
Enligt en ny förordning ska invånarnas förbrukning av plastkassar övervakas av Naturvårdsverket! År 2020 får förbrukningen per person och år inte överskriva 90 kassar och innan år 2026 ska förbruningen vara nere i 40 kassar per person och år...
Miljöpartiets Karolina Skog är svensk miljöminister.

Enligt en förordning, som väntas börja gälla i maj 2017, ska Naturvårdsverket övervaka att förbrukningen av plastpåsar inte överskrider ett bestämt antal per person och år... Det framgår av ett pressmeddelande från regeringen, där det också sägs att förordningen ålägger butiker, som erbjuder plastkassar, att informera sina kunder om hur farliga påsarna är för miljön.

Av informationen, som kommer från miljöminister Karolina Skog (MP), framgår att Naturvårdsverket enligt den nya förordningen ska bevaka att förbrukningen av plastbärkassar minskar. Myndigheten ska också följa förbrukningen av tunna plastbärkassar, vilken inte får överskrida 90 kassar per person och år innan 2020 och 40 kassar per person och år innan 2026!
Hur denna övervakning ska gå till, framgår dock inte av meddelandet...

Förordningen är en del av ett globalt initiativ för att minska plastförbrukningen och nedskräpningen av världshaven, som Sverige nu ställer sig bakom.

”Om vi inte gör något är risken att det finns mer plast än fisk i haven år 2050. Trots förbud slängs idag mängder med skräp på våra gator och i naturen. Plastbärkassar är ett särskilt stort problem och därför behöver vi agera”, skriver miljöminister Karolina Skog (MP) i pressmeddelandet.

Här kan du läsa regeringens pressrelease in extenso:

"Steg för minskad förbrukning av plastbärkassar
Sverige ställde sig tidigare i veckan bakom ett franskt initiativ till en global koalition för att minska nedskräpningen i haven. Regeringen har idag också tagit ett viktigt steg nationellt genom att besluta om en ny förordning som ska minska förbrukningen av plastbärkassar.

”Våra hav fylls med plastskräp. Om vi inte gör något riskerar det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050. Trots förbud slängs idag mängder med skräp på våra gator och i naturen. Plastbärkassar är ett särskilt stort problem och därför behöver vi agera”, säger miljöminister Karolina Skog.

Beslutet om en ny förordning av plastbärkassar innebär att den, som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter, måste informera om:

  • plastbärkassarnas miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning av dessa
  • fördelar med andra alternativ och åtgärder för minskad förbrukning.
Plastskräpet förstör miljön och hälsan. Plast från plastbärkassar bryts ned i små mikropartiklar, partiklar som lätt binder gifter. Partiklarna äts upp av djur och fiskar och kan i förlängningen hamna på våra tallrikar.

Naturvårdsverket ska enligt förordningen bevaka att förbrukningen av plastbärkassar minskar. Myndigheten ska också följa förbrukningen av tunna plastbärkassar, som inte får överskrida 90 kassar per person och år innan 2020 och 40 kassar per person och år innan 2026. I och med förordningen uppfyller Sverige också EU-direktivet om plastbärkassar.

Myndigheten ska föreslå åtgärder om förbrukningen av plastbärkassar inte bedöms minska eller om förbrukningen av tunna plastbärkassar överskrider de nivåer som anges.

Syftet med den nya förordningen om platsbärkassar är att minska problemen med nedskräpning samt främja ett mer effektivt resursutnyttjande. För att nå målet för år 2025 kommer ytterligare steg behöva tas. Regeringen kommer att därför återkomma med kompletterande initiativ på området.

Förordningen väntas träda i kraft i början av december 2016 men skyldigheten för verksamheter gäller först från den 31 maj 2017. Förordningen gäller alla plastbärkassar, som tillhandahålls för att konsumenter ska kunna packa och bära varor från den plats där varorna tillhandahålls. Undantag finns för de mycket tunna plastbärkassar som behövs av hygienskäl eller som tillhandahålls för livsmedel, som säljs i lösvikt."


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-11-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Miljö Naturvårdsverket Övrigt Plast plastavfall plastpåsar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK