...
Framgångsrik avslutning på projekt kring skummad rPET
Skummad rPET kan användas såväl till traditionella lättviktsprodukter som inom nya produktområden.
”Vi har lyckats ta fram en produkt, som redan har kommit en bra bit på vägen mot kommersialisering.”, säger Dane Momcilovic, Nexam Chemical.

Nexam Chemical AB meddelar att man framgångsrikt avslutat det s.k. rPET-projektet, som syftat till att framställa ett skummaterial baserat på återvunnen PET. I projektet har Nexam Chemical arbetat tillsammans med två europeiska partners och hälften av Nexam Chemicals projektkostnader har betalts i form av bidrag från Vinnova. Totalt bidrag som erhållits under projekttiden uppgår till cirka 2,9 miljoner kronor.

rPET-projektet, som har pågått i 24 månader, är nu avslutat och slutrapport till Vinnova har godkänts.

”Syftet med projektet var att via värmeaktiverad tvärbindning uppgradera återvunnen PET (rPET) för tillämpningar inom lättviktskonstruktioner.  Samarbetet har varit mycket framgångsrikt och projektmålen uppfyllda”, skriver Nexam Chemical i ett pressmeddelande.

Huvudprodukten i projektet – skum baserad på rPET – har avsevärt förbättrats med avseende på ett flertal mekaniska egenskaper. Detta öppnar dels för möjligheter till material- och kostnadsbesparingar inom befintliga produkter, då man med mindre materialåtgång kan erhålla likvärdiga prestanda, men även för ökad konkurrenskraft mot andra produktområden, där det idag används dyrare material.

”Teknologin har även utvärderats för andra tekniska applikationer med lyckat resultat. Detta öppnar för nya affärsmöjligheter för Nexam Chemical”, skriver företaget.

”rPET-projektet har varit framgångsrikt och alla parter i projektet är mycket nöjda med utfallet. Vi har lyckats ta fram en produkt, som redan har kommit en bra bit på vägen mot kommersialisering. Samarbetet med övriga parter i projektet har varit stimulerande och vi har under projektets gång samlat på oss mycket värdefull kunskap och erfarenhet om material, tillverkning och marknad”, säger Dane Momcilovic, CTO Nexam Chemical.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-11-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Forskning och utveckling FoU Övrigt PET Plast Vinnova

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK