...
Landsbygdsministern fick lära sig mer om ”gröna oljekällan”
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, längst till höger, tillsammans med Stora Enso-medarbetarna, bakre raden fr. v. Mikael Hannus, innovationschef, Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Per Lyrvall, Sverigechef och främre raden, fr. v. Jessika Szyber, affärsutvecklingschef,  och Ingrid Englund, plats- och labchef Innovationscentret. (Foto: Stora Enso)

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har besökt Stora Ensos innovationscenter i Stockholm, där han fick lära sig mer om skogen, den ”gröna oljekällan”.
Stora Enso genomgår en omvandling från en traditionell pappers- och kartongtillverkare till ett globalt tillväxtföretag för förnybara material. Innovationscentret i Stockholm spelar en viktig roll i denna transformation. 
”Vi vill hitta nya tillväxtområden, som inte finns idag. Det gäller att vi finner bästa möjliga sätt att utnyttja skogen, den gröna oljekällan. Allt som tillverkas av fossila material idag kan tillverkas av trä imorgon”, sade Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso.


De produktområden, där Stora Enso kommit längst med att ersätta fossila material med skogsråvara, är inom lim, barriärer och kemikalier.

”Vi satsar varje år en miljard kronor på forskning och utveckling inom Stora Enso”, berättade Mikael Hannus, Innovationschef Sverige, Stora Enso.

Forskningspropositionen, som nyligen presenterats, diskuterades också vid besöket. 

”Vi tycker det är bra att forskningspropositionen har ett långsiktigt tioårigt perspektiv. Vi hoppas att detta tidsperspektiv även får genomslag vid tilldelningen av forskningsmedel, så det inte blir så många korta projekt på 1-2 år. De bästa forskarna ska inte lägga en stor del av sin tid  på att skriva ansökningar, utan det vore önskvärt att de fick medel beviljade för en längre tid”, framförde Mikael Hannus.

Mikael Hannus berättade även om arbetet med att den nationella forskningsplattformen, där Stora Enso tillsammans med fem andra skogsindustriföretag samt KTH och Chalmers vill skapa en långsiktig och sammanhållen forskningsplattform för nya biobaserade material och kemikalier från skogsråvara.

”Det skulle vara värdefullt för alla parter att få till denna forskningsplattform. Vi ser en möjlighet att genom regeringens samverkansprogram komma vidare med att skapa denna plattform”, sade Mikael Hannus.

Ett drygt 70-tal personer från 16 olika länder arbetar idag på Stora Ensos innovationscenter i Stockholm med att utveckla nya produkter från skogen. Det finns en bred kompetens bland medarbetarna; forskning, applikationsutveckling, affärsutveckling och strategisk marknadsföring finns samlat i centret, som invigdes i december ifjol.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-12-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Forskning och utveckling FoU Kartong Övrigt Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK