...
Stort forskningsprojekt kring förpackningar och matsvinn
Fredrik Wikström är ledare av forskningsprojektet, som bland annat ska resultera i en populärvetenskaplig bok om förpackningarnas roll för att minska matsvinnet.

Karlstads universitet har fått ett anslag på tre miljoner kronor från forskningsrådet Formas till ett forskningsprojekt kring förpackningslösningar och matsvinn. Forskningen är tvärvetenskaplig och kommer att ske inom ämnena miljö- och energisystem samt psykologi vid universitet.

Projektet består av två studier samt skrivandet av en populärvetenskaplig bok. Den första studien är en litteraturstudie, där orsaker till livsmedelssvinn för olika produkter sammanställs. Utifrån en sammanställning av förpackningsegenskaper ska studien bedöma vad som mest påverkar svinnet för respektive produkt.

Den andra studien är en hushållsstudie med syftet att förstärka kunskapen om olika förpackningars roll för matsvinnet. Medlemmarna i de deltagande hushållen dokumenterar allt sitt livsmedelssvinn genom fotografering. Bilderna analyseras och intervjuer görs i varje hushåll. Utifrån bilderna härleds vilka produkter svinnet kommer ifrån och vilka förpackningsegenskaper, som orsakat svinnet. Den här studien genomförs i samarbete med psykologiämnet. 

”Slutligen vill vi i projektet ta fram en populärvetenskaplig bok om förpackningars indirekta miljöeffekter och påverkan på beteenden; hur förpackningsdesign kan minska energiåtgången för distribution, hur mängden livsmedelssvinn, som beror på konsument, kan minskas, etc. Vi behöver medvetandegöra förpackningens roll som miljöhjälte jämte rollen som miljöbov för att nå målet; en minskad belastning på miljön”, säger Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem och ledare av forskningsprojektet.

Projektet kommer att pågå i tre år med en finansiering från forskningsrådet Formas på en miljon kronor om året. I det tvärvetenskapliga projektet ingår forskare från ämnena miljö- och energisystem samt psykologi vid Karlstads universitet. Samarbetspartners är även Stockholms universitet och Förpackningslogistik vid LTH i Lund.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-12-07

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK