...
Testcenter för robotar öppnar för nya tekniska lösningar
ABB:s tvåarmade industrirobot YuMi kan arbeta sida vid sida med människor.
”Vårt testcenter kommer att stärka svensk industri”, säger Ingemar Reyier.

Nu öppnar ett testcenter för samarbetande robotar i Robotdalens lokaler i Västerås. Syftet med testcentret är att hitta nya processer och applikationer med ny teknik inom svensk tillverkningsindustri. 
”Sverige är en industrination vars industri står för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet. Samtidigt hårdnar den globala konkurrensen och för att stärka Sveriges konkurrenskraft krävs en nyindustrialisering med en väsentligt ökad grad av automation”, skriver Robotdalen i ett pressmeddelande.


Robotar som samarbetar med människor, så kallade kollaborativa robotar, kommer i framtiden att bli en mycket viktig komponent för att stärka företagens konkurrenskraft. Denna typ av robotar öppnar upp för helt nya användningsområden och applikationer som tidigare inte varit möjliga att automatisera. Erfarenheten säger att marknadsintroduktionen av ny och banbrytande teknik ofta tar lång tid på grund av att processer och metoder saknas, såväl tekniskt som affärsmässigt. Slutanvändarna, det vill säga industriföretagen, ser potentialen, men saknar kunskap huruvida deras behov och applikationer går att lösa med samarbetande robotar. 

En del av lösningen på detta, är det testcenter för samarbetande robotar, som nu öppnas i Robotdalens lokaler på Expectrum i Västerås. Testcentret är ett samarbete mellan ABB, Robotdalen, Mälardalens högskola samt ett antal systemintegrerare och användare. Projektet finansieras av Vinnova och deltagande parter.

Med hela Sverige som upptagningsområde kommer testcentret att utföra koncept- och applikationsutvecklingar, för att visa hur och om olika problem går att automatisera med hjälp av samarbetande robotar. 

En typisk samarbetande robot som kan nämnas i sammanhanget, och som kommer att användas på testcentret, är ABB:s YuMi-robot. Det är en tvåarmad industrirobot med ett användningsområde där människan (tillika operatören) och roboten kan sitta sida vid sida och arbeta i en produktionslinje. 

Denna nya industriautomationstrend, med robotar som lättare kan samarbeta med människan, innebär en tätare interaktion mellan människa och robot. Det betyder också att robotsystemet inte behöver omges av en traditionell säkerhetsbur, så som det ofta ser ut idag, på olika automatiserade produktionslinjer. 

”Detta testcenter är unikt i sin form med utveckling av olika tekniska lösningar, som kommer att stärka svensk industri”, säger Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för industrirobotik hos Robotdalen.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-12-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
ABB Automation Övrigt Robotteknik

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK