...
Återvinning av PET-flaskor når all-time-high i Tyskland
PET-återvinningen i Tyskland nådde nytt all-time-high-rekord år 2015.

År 2015 nådde återvinningen av pantbelagda PET-flaskor i Tyskland ett nytt all-time-high-rekord på 97,9 procent, enligt branschorganisationen Forum PET. Den totala återvinningen av PET-flaskor, med eller utan pant, nådde också en ny rekordnotering på 93,5 procent.
”Ett väl utbyggt inlämningssystem säkerställer en konstant hög återvinningsgrad för PET-flaskor i Tyskland”, skriver Forum PET.


Den höga återvinningsgraden för PET-flaskor i Tyskland kan jämföras med motsvarande återvinning i Sverige, som enligt Returpack/Pantamera låg på 83,5 procent för år 2015. Målet för återvinning av pantburkar och PET-flaskor i Sverige är 90 procent och de senaste åren har vi legat strax under det målet. Både den tyska och den svenska PET-återvinningen tillhör de högsta i världen, medan många nationer, både industriländer och utvecklingsländer, har långt kvar till 90-procentsmålet. I USA till exempel var återvinningen av PET-flaskor endast futtiga 30,1 procent år 2015..!

Av Forum PET:s färska rapport om PET-återvinningen i Tyskland framgår också att merparten av det insamlade plastmaterialet behandlas i Tyskland. 80 procent av PET-materialet processas i Tyskland, medan resterande 20 procent exporteras. Merparten av exporten går till Tysklands grannländer och Forum PET konstaterar också att denna export minskar år från år tillförmån för den inhemska tyska plaståtervinningsindustrin.

Enligt rapporten omvandlas cirka en tredjedel av det insamlade PET-materialet i Tyskland till nya PET-flaskor. Det innebär också att andelen retur-PET (rPET) ökar i de tyska plastflaskorna och år 2015 uppgick till 26 procent, en ökning med två procentenheter sedan Forum PET inledde sina studier år 2013.

-------------------------------------------
Forum PET ingår i handelsorganisationen IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen, som är en sammanslutning av tyska och europeiska plastfilms- och plastförpackningstillverkare.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-01-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning pant Pantamera PET Plast Returpack Tyskland

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK