...
Stora Enso ökar användningen av MFC i förpackningskartong
Fors Bruk i Sverige är ett av tre kartongbruk, där Stora Enso nu investerar för att möjliggöra ökad användning av mikrofibrillär cellulosa i förpackningskartong.

Stora Enso investerar totalt 9,1 miljoner euro (ca 87 miljoner kronor) i sina konsumentkartongbruk Fors i Sverige samt i Imatra och Ingerois i Finland.
Syftet är att fortsätta kommersialiseringen av mikrofibrillär cellulosa (MFC) i förpackningskartong och accelerera produktutvecklingen.


Med de nya investeringarna ökar Stora Enso takten i utvecklingen av nya användningsområden för MFC, till exempel barriärskikt, som står emot fett och syre och biologiskt nedbrytbara alternativ till aluminiumskikt i förpackningskartong. MFC är ett mycket hållfast material, tillverkat uteslutande av förnybara råvaror. Det är utvecklat för att vara ett hållbart alternativ till existerande fossilbaserade material, som plast, i en rad olika produkter.

Vid utvecklingen av MFC har Stora Enso inledningsvis fokuserat på segmentet vätskekartong och man är det första företag, som lanserat en kommersiellt gångbar förpackningskartong innehållande MFC. Sedan 2015 har MFC använts både för att minska förbrukningen av råmaterial och för att förbättra kartongkvaliteten i mejeriförpackningar. Med de nya investeringarna fortsätter Stora Enso även arbetet med att minska råmaterialförbrukningen, dvs tillverka förpackningsmaterial som väger mindre, genom att utöka kapaciteten för förpackningskartong innehållande MFC till 500.000 ton.

”För att möta våra kunders efterfrågan på förnybara innovationer tar vi nu nästa steg i utvecklingen och kommersialiseringen av produkter innehållande MFC. MFC har potential att i framtiden användas för många helt nya produkter, även utanför Stora Ensos nuvarande portfölj”, säger Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström.

Planerad produktionsstart vid anläggningarna är i slutet av 2017. Full kapacitet beräknas nås inom 3–5 år. När investeringarna är genomförda, kommer de att förbättra Stora Ensos lönsamhet och utöka företagets produktportfölj.

------------------------------------------------
N.B: Även BillerudKorsnäs satsar på att använda mikrofibrillär cellulosa. I december i fjol meddelade BillerudKorsnäs att man ska starta fullskaliga försök med att tillsätta MFC i sina kartongprodukter. Läs HÄR.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-01-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
cellulosa Förpackningsmaterial Fors Fors Bruk Forskning och utveckling FoU Kartong Kartongförpackningar Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK