...
Skogsindustrin inriktas på fler biobaserade produkter
Den svenska skogen är en resurs som kan ge oss allt fler biobaserade produkter.

Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall berättade om bolagets senaste biorelaterade investeringar.

Mikael Hannus, Stora Ensos innovationschef i Sverige, har medverkat i framtagandet av den nya forskningsagendan.

Skogsindustrierna har lanserat sin nya forskningsagenda. Det skedde i Stockholm i samband med en konferens, där bland annat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht var en av talarna.
”Skogen är en motor för Välfärdssverige och en fantastisk resurs, om vi brukar den på ett hållbart sätt”, sade landsbygdsministern i sitt tal.


Skogsnäringens betydelse för Sverige och forskningens roll för att utveckla den svenska skogsnäringen var temat för konferensen, som samlade totalt 170 personer från näringsliv, politik och akademi.

I den nya forskningsagendan framhålls fyra grundläggande forskningsområden, som Skogsindustriuerna anser att det är speciellt viktigt att svensk skogsnäring och –forskning inriktar sig på:
* Bevara konkurrenskraften i befintliga produktionsanläggningar för att bibehålla lönsamheten men även för att kunna finansiera utvecklingen av nya biobaserade produkter och processer
* Öka tillgången på skogsråvara, samtidigt som vi bedriver ett hållbart skogsbruk
* Utveckla nya biobaserade produkter, för att ersätta dagens fossilbaserade material och produkter
* Stimulera ett ökat industriellt träbyggande, för att nå ett mer fossilfritt och hållbart byggande

En av deltagarna i konferensen var Stora Enso, som hade två representanter på talarlistan, Per Lyrvall, Sverigechef och Mikael Hannus, Innovationschef Sverige.

”Den nya bioekonomin handlar om förnyelsebarhet, hållbarhet och innovation. Det gäller att få högsta möjliga värde och nytta av varje del av trädet. Bra exempel på detta är våra senaste innovationsinvesteringar i form av biokompositproduktion i Hylte bruk och utökad kommersiell användning av mikrofibrillär cellulosa i förpackningskartong i Fors, Imatra och Ingerois”, sade Per Lyrvall.

Mikael Hannus, Stora Ensos innovationschef i Sverige, har ingått i den kärntrupp, som tagit fram skogsnäringens nya forskningsagenda. Denna agenda redogör för de 23 forskningsområden, som anses vara viktiga för den framtida bioekonomin. Att all forskning ska vara konsumentdriven är något som genomsyrar hela agendan.

”Med en gemensam forskningsagenda får vi en tydlig inriktning och kan utnyttja våra resurser mer effektivt. Att alla aktörer nu tar sitt ansvar och vågar göra satsningar är oerhört viktigt, om vi ska lyckas utveckla befintliga och nya produkter och därmed stärka skogsnäringens konkurrenskraft”, sade Mikael Hannus i sitt tal.

Här är en länk till skogsnäringens nya innovationsagenda


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-01-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial bioråvara cellulosa Forskning och utveckling FoU Konferenser och mässor Övrigt Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK