...
100 % återvinningsbar plast i Unilevers förpackningar 2025
Globala Unilever går nu i fronten för en övergång till helt återvinningsbara eller nedbrytbara plastmaterial.
”Vi måstet säkerställa att plastmaterialen hanteras på ett ansvarsfullt och effektivt sätt”, säger Unilevers VD Paul Polman.

Globala livsmedels- och dagligvaruproducenten Unilever förbinder sig att samtliga deras plastförpackningar år 2025 till hundra procent ska bestå av återvinningsbar eller komposterbar plast. Samtidigt uppmanar företaget alla andra producenter och leverantörer av snabbrörliga konsumentvaror att följa efter och verka för att denna gigantiska industrisektor accelererar sin utveckling mot en cirkulär ekonomi.

Unilever skriver att det är en viktig prioritering att behandla plastförpackningar som en värdefull resurs, som måste förvaltas effektivt och där man för att uppnå en hållbar utveckling måste komma bort från dagens ”take-make-dispose”-modell och istället tillämpa tekniker och produktlösningar som är helt cirkulära.

Enligt ett koncernuttalande förbinder sig bolaget att år 2025 ska samtliga Unilevers plastförpackningar bestå av plastmaterial (fossil- och biobaserade) som är återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara.

”Våra plastförpackningar spelar en avgörande roll för att göra våra produkter tilltalande, säkra och användarvänliga för våra konsumenter. Men det är uppenbart att om vi vill fortsätta att dra nytta av detta mångsidiga material, så måste vi säkerställa att materialet hanteras på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, sedan det är slutanvänt hos konsumenten”, säger Unilevers VD Paul Polman.

Unilever ska också förnya sitt medlemskap i miljö- och cirkulär ekonomi-organisationen Ellen MacArthur Foundation och stödja dess ”New Plastics Economy”-initiativ. Som en del i detta kommer Unilever inom tre år att presentera en fullständig redogörelse över vilka plastmaterial, som används i koncernens förpackningar. Unilever vill på så sätt skapa en ”palett” i form av ett plastprotokoll, som kan användas av alla företag inom livsmedel och andra snabbrörliga konsumentvaror.

Unilever säger också att man aktivt ska verka för utveckling och iståndsättande av effektiva tekniska lösningar för att återvinna olika plastmaterial och förhindra att dessa läcker ut i haven.

”Vi måste också samarbeta med regeringar och andra makthavare för att stödja en utveckling och uppskalning av effektiva infrastrukturer för insamling och återvinning av plastmaterial. Detta är avgörande för att få till stånd en övergång till kretsloppsekonomi”, säger Paul Polman.

Från Ellen MacArthur Foundation säger grundaren Ellen MacAthur så här om Unilevers initiativ:

”Genom att förbinda sig att uppnå dessa ambitiösa mål inom cirkulär ekonomi för sina plastförpackningar bidrar Unilever till ett påtagligt paradigmskifte och sänder en stark signal till hela industrin för snabbrörliga konsumtionsvaror. Att kombinera tidiga insatser i form av materialval och design med effektiva strategier och tekniker för hantering och återvinning efter användandet är just sådana metoder som krävs för att förverkliga vårt initiativ New Plastics Economy”.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-01-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Biomaterial Miljö Plast plastavfall Plastförpackningar Unilever

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK