...
Stora Enso omprövar sina planer på kinesiskt bruk
Översiktsbild av Stora Ensos anläggning i Beihai, Kina. (Foto: Stora Enso)

Stora Enso meddelar att man nu omprövar sina planer på att bygga ett bruk för kemisk lövvedsmassa i Beihai i regionen Guangxi  i södra Kina. Bruket skulle byggas efter att den kartongmaskin, som bolaget byggt vid anläggningen, satts i drift. Maskinen, som producerar konsumentkartong för marknaderna i Kina och övriga Asien, började producera kartong i maj i fjol, men nu överväger alltså Stora Enso att skrinlägga planerna på att komplettera anläggningen i Beihai med ett bruk för kemisk massa.

Stora Enso skriver i sitt pressmeddelande att man nu har inlett en process med den regionala ledningen i regionen Guangxi i syfte att återkalla den del av investeringstillståndet, som gäller byggandet av ett massabruk för kemisk lövvedsmassa. Det definitiva beslutet ligger dock fortfarande hos Stora Ensos styrelse

”Efterfrågan på högkvalitativ livsmedelskartong kommer att fortsätta växa i Kina och på närliggande asiatiska marknader. Vår investering i ett konsumentkartongbruk i Beihai ligger perfekt till för att betjäna dessa marknader. Samtidigt har tillgång och efterfrågan på den globala massamarknaden påverkats av nya investeringar i produktion av lövvedsmassa. Vi anser också att råvarukostnaden för det potentiella massabruket blir för hög, vilket skulle minska anläggningens konkurrenskraft. Ett lönsammare alternativ för oss är därför att köpa kemisk massa till Beihai-bruket på marknaden eller använda våra egna nuvarande tillgångar av lövvedsmassa”, förklarar Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström.

Beslutet kommer inte att påverka Stora Ensos pågående verksamhet vid Beihai-anläggningen, som i dag omfattar en konsumentkartongmaskin med årlig kapacitet på 450.000 ton, en enhet för extrusionsbeläggning med polyeten (PE) och en produktionsenhet för BCTMP-massa (Bleached Chemical Thermo Mechanical Pulp).

Förutom ett bruk för kemisk massa gäller Stora Ensos nuvarande investeringstillstånd även för en andra kartongmaskin vid anläggningen i Beihai, men denna har det ännu inte fattats något beslut om.

Som en följd av den ändrade inriktningen avser Stora Enso att minska den skogsmarksareal, som man nu arrenderar i Guangxiregionen. Hur stor minskningen av fiberbasen kommer att bli och när den kommer att genomföras, kommer att beslutas senare. Koncernen kommer att behålla delar av plantagerna för att förse BCTMP-tillverkningen med råvara. Stora Enso arrenderar i dag ungefär 84.000 hektar skogsmark i regionen.

Länk till nyhetsartikel maj 2016 om kartongmaskinen i Beihai.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-01-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
CTMP Karl-Henrik Sundström Kartong Kartongmaskin Kina Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK