...
EPS-industrin kritiserar IKEA för aviserad cellplastutfasning
IKEA:s beslut att fasa ut all EPS från sina platta paket möter kritik från den samlade EPS-industrin. (Bild IKEA)

För en tid sedan skrev IKEA i ett pressmeddelande, att man slutar med oljebaserad polystyren (PS) i sina platta paket och ersätter plastmaterialet med fiberbaserade produkter. I pressreleasen, som kom från IKEA:s VD och koncernchef Peter Agnefjäll, nämndes speciellt expanderad polystyren – EPS – som det material, som fasas ut.
Men nu har IKEA:s beslut fått kritik från den samlade EPS-industrin, som menar att IKEA lämnar felaktiga uppgifter och vilseleder såväl kunder som konsumenter.


”Världens konsumenter bör förvänta sig mer från IKEA, som sedan länge byggt upp en offentlig bild av miljövård och vars varumärke har starka band till hållbarhet. När man använder begrepp som hög nivå av hållbarhet och miljövård som försäljningsargument, borde det också göra företaget mer ansvarigt för att redovisade förändringar backas upp av vetenskapliga fakta, korrekt matematik och omfattande livscykelanalyser”, skriver organisationerna EPS Industry Alliance och European Manufacturers of EPS i ett gemensamt uttalande.

I uttalandet skriver EPS-industrin bland annat att man anser att IKEA gjort helt felaktiga beräkningar, när man anger hur stor volym den beslutade utfasningen av 8.000 ton EPS om året utgör.
Enligt IKEA skulle utfasningen av EPS från de platta paketen motsvara en volym som skulle kunna fylla upp ”halva Empire State Building”.
Men den samlade EPS-industrin skriver att så kan man inte räkna, eftersom EPS är ett material som tillverkas med högst olika densiteter, vilket gör att man inte ensidigt kan omvandla en specifik EPS-vikt till en given volym.

EPS-industrin kritiserar också IKEA för att man inte samtidigt med aviseringen om EPS-utfasningen redogör för vilken miljöpåverkan det innebär, när man ersätter cellplastmaterialet med fiberbaserade produkter.

”IKEA vet mycket väl att allt förpackningsmaterial – vare sig det är papper, plast eller återanvändbara produkter – påverkar miljön. Tron att papper är bättre än plast grundar sig inte på vetenskapliga fakta, utan snarare på missuppfattningar om hur plast tillverkas och hur deponin fungerar, etc.”, skriver EPS-industrin.

I sin pressrelease kritiserar  EPS-industrin även IKEA för att företaget trots flera påstötningar och inviter inte velat bli informerade av EPS Industry Alliance om EPS, dess egenskaper, användningsområden, miljöpåverkan, etc. Speciellt gällde detta, när IKEA för några år sedan meddelade att man funderade på att ersätta all oljebaserad EPS med det mycel-baserade förpackningsmaterialet EcoCradle®.

”Trots att 500 andra stora företag, som fattat samma beslut, misslyckades med EcoCradle® och inte kunde få det att bli en fullgod ersättare för EPS, så informerade IKEA felaktigt sina kunder att materialet var positivt för miljön”, skriver EPS-industrin.

EPS-industrins hela pressmeddelande kan du läsa via pdf-länken nedan.

Ladda ner PDF: EPS industry responds to IKEA statement.pdf


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-01-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
EPS Förpackningsmaterial IKEA Miljö Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK