...
Testbädd för nanocellulosa ska startas i Örnsköldsvik
”Det ska bli fantastiskt spännande att utveckla en testbädd baserad på CNC och som ytterligare visar på potentialen som finns i biomassan skogen, som vi har runt omkring oss”, säger Emma Johansson, projektledare för TinyBTalented.

I Örnsköldsvik byggs för närvarande en pilotanläggning i form av en testbädd för framställning av kristallin nanocellulosa, CNC. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla CNC ur cellulosabaserat material. CNC har många intressanta materialegenskaper och kan användas som exempelvis byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser.

Projektet leds av forskningsföretaget Processum AB och deltagande partners är Holmen, Melodea, Mittuniversitetet, MoRe Research, Organofuel, RISE Kemi, material och ytor, S2Medical, SEKAB och Tetra Pak. Satsningen har en budget på drygt åtta miljoner kronor och i projektet ingår att etablera arbetsformer för framtida applikationsutveckling.
Testbädden, som fått beteckningen TinyBTalented, ska användas för utveckling av nya CNC-applikationer i större skala.

Projektet är på fyra år och kommer att pågå fram till i november 2020. Vinnova satsar 3,6 miljoner kronor i TinyBTalented och deltagande parter 4,4 miljoner kronor.

”Det är oerhört roligt att våra projektpartners och den här siten får förtroendet att agera grogrund för utvecklingen av en ny generation biobaserade material”, säger Emma Johansson, FoU-ingenjör Processum och projektledare för TinyBTalented. 

På plats i Örnsköldsvik finns en integrerad infrastruktur för bioraffinaderiutveckling med förmåga och kompetens att demonstrera hela eller delar av processflöden från råvara till färdig produkt i både pilot- och demonstationsskala. Det är en bra grund för utveckling av kristallin nanocellulosa. Strukturen för TinyBTalented möjliggör även att arbetsformer för framtida applikationsutveckling etableras på ett hållbart sätt

”Sedan beslutet togs att bygga en pilot för kristallin nanocellulosa här i Örnsköldsvik, har vi startat flera projekt för att utveckla applikationer av kristallin nanocellulosa. TinyBTalented passar mycket väl in i vårt utvecklingsarbete med nanocellulosa och vi ser projektet som ett viktigt och nödvändigt steg på vägen för att utveckla den fulla potentialen hos detta framtidsmaterial”, säger Anna Svedberg, utvecklings- och marknadsansvarig hos MoRe Research. 

Den anläggning, som byggs upp, kompletterar redan befintlig infrastruktur inom bioraffinaderiområdet i Örnsköldsvik, vilket gör att stora synergier kan skapas och testbädden stärker de centrala aktörernas erbjudandanden kring test och demo. Anläggningen bedöms också ha goda möjligheter att attrahera en betydande mängd internationella kunder. 

”Etableringen av testbädden för nanokristallin cellulosa möjliggör uppskalning av tekniken, accelererar utvecklingen av applikationer och bedöms ha goda förutsättningar att ersätta ett flertal fossila produkter med nya material baserade på CNC. Vinnova ser det som positivt att testbädden är en del av en större satsning på CNC i Örnsköldsvik där stark kompetens byggs upp genom ett flertal satsningar” , säger Moa Eklund, Vinnova. 

-------------------------------------------------
Processum startades 2003 och har utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på en både nationell och internationell arena. Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus.
Processum AB ägs till 60 procent av RISE Research institutes of Sweden och till 40 procent av Processums Intresseförening och är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-01-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
cellulosa Forskning och utveckling FoU Holmen MoRe Research nanoteknik Övrigt Tetra Pak Vinnova

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK