...
BillerudKorsnäs 2016: Rekordhöga volymer
"2016 nådde vi rekordhöga produktions- och försäljningsvolymer över hela linjen”, säger BillerudKorsnäs VD Per Lindberg.

”När vi ser tillbaka på 2016 är vi nöjda med att vi uppnått rekordhöga produktions- och försäljningsvolymer över hela linjen. Det enda problemet är vår brist på tillväxt inom Consumer Board på grund av produktionsstörningar under året. Vi har dock goda skäl att tro, att det inte kommer att vara ett problem framöver”, säger BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg i en kommentar till bolagets årsbokslut.

Per Lindberg konstaterar också, att bolaget har stabiliserat sin produktion och att den viktigaste händelsen förra året – beslutet att bygga en ny kartongmaskin i Gruvön (läs HÄR) – lägger grunden för långsiktig tillväxt. Kartongmaskinen i Gruvön i  kombination med BillerudKorsnäs beslut att göra bruket i Skärblacka till ett världsledande centrum för kraftpapper (MG) optimerar bolagets produktionsstruktur.

”När vi tittar på marknaderna, är vi övertygade om att vi kommer att kunna leverera fortsatt tillväxt i linje med våra planer och förväntningar. Grunden för vår verksamhet är hållbara förpackningsmaterial och förpackningslösningar och efterfrågan stiger på alla våra marknader i hela världen”, konstaterar Per Lindberg.

Av bokslutet framgår att BillerudKorsnäs levererar ett stabilt resultat för 2016 och att man ökade försäljningsvolymerna med en procent för helåret jämfört med år 2015.

”Vi har rekordhöga produktions- och försäljningsvolymer och dessutom ligger vårt kassaflöde och justerat EBITDA högre än någon gång tidigare samt att rörelsekapitalet 2016 låg lägre än någon gång tidigare. Värt att nämna är affärsområdet Packaging Paper, som avslutade året med sitt hittills bästa resultat”, säger Per Lindberg vidare.

Per Lindberg konstaterar i sina kommentarer att det inom förpackningsindustrin och bland varumärkesägare råder enighet om att konsumenternas ökade miljömedvetande är det som påverkar utvecklingen mest framöver.

”Detta har våra analyser visat under en längre tid och det är uppenbart i dialogen med våra kunder och partner, men det visar sig även i och med den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar. På senare tid har vi också sett ett ökat intresse för hållbarhet från investerare och ägare. I en global politisk kontext, som är oförutsägbar, står vi fast vid vår övertygelse; nämligen att konsumenterna förväntar sig mer och mer av produkterna och företagen när det gäller hållbarhet och det skapar större marknadsmöjligheter för oss”, säger Per Lindberg.

När det gäller framtiden och långsiktiga marknadsmöjligheter har BillerudKorsnäs en tydlig strategi, när det gäller lönsam tillväxt och den är indelad i två huvudkategorier – förpackningsmaterial och förpackningslösningar.

”Under 2016 visade vi, att vi håller fast vid vårt åtagande. De två investeringar, som meddelades under året, både understryker avsikten och bildar en plattform för att öka materialsidan i vår verksamhet. Men vi har också tagit flera viktiga steg för att öka tillväxten inom lösningar. Under 2016 bildades exempelvis BillerudKorsnäs Venture AB, som ska hitta och investera i unga innovativa företag med teknologier eller kompetens som i kombination med vår kapacitet kan skapa helt nya affärsmöjligheter. Under första kvartalet investerade vi i ecoXpac (specialiserade inom avancerad 3D-formning) och under fjärde kvartalet investerade vi i Kezzler och i Hanhaa (Internet of Packaging). Syftet med dessa investeringar är att skaffa nya intäktsströmmar på lång sikt, men lösningarna har redan blivit en viktig del av de aktuella affärsområdena. Det är särskilt tydligt inom Corrugated Solutions, där vi har en aggressiv tillväxtplan för Managed Packaging, ett tidigare förvärv av företaget Paccess”, avslutar Per Lindberg.

BillerudKorsnäs hela bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2016 kan laddas hem via nedanstående PDF-länk:

Ladda ner PDF: billerud-2016.pdf


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-02-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs bokslut Ekonomi Per Lindberg

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK