...
Framtidsoptimism i Stora Enso trots ett minskat rörelseresultat
Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström är optimistisk inför framtiden, trots minskad omsättning och lägre operativt rörelseresultat.

Skogskoncernens Stora Ensos omsättning för år 2016 minskade med 2,4 procent jämfört med år 2015. I pengar räknat innebär det en minskad omsättning från 10,040 miljarder euro till 9,802 miljarder euro.
Även det operativa rörelseresultatet minskade, från 915 miljoner euro till 884 miljoner euro, motsvarande 3,4 procent.
Koncernchefen och VD Karl-Henrik Sundström är dock optimistisk i sina kommentarer:
”2016 har varit en viktig milstolpe i vår transformation. Vi har slutfört en stor del av vårt omfattande investeringsprogram och vi fortsätter att ha starkt fokus på kunder och innovation. Det gör att vi är väl förberedda för 2017 och vidare framåt”, skriver han.


Det minskade operativa rörelseresultatet beror till stor del på historiskt låga priser på lövvedsmassa, en negativ effekt på 74 miljoner euro från driftsättningen i kinesiska bruket Beihai samt högre fasta kostnader hänförliga till omvandlingsprojekt och intensifierad innovationsaktivitet i division Biomaterials. Noterbart är att divisionen Paper påverkade det operativa rörelseresultatet positivt med 134 miljoner euro.

”Vår omvandling fortsätter och inkörningen av Beihai-bruket går hittills snabbare än planerat. Glädjande nog gäller det både kvalitet och produktionsvolymer. Som tidigare meddelats (läs HÄR) omprövar vi nu också våra planer på att bygga ett bruk för kemisk massa i Beihai i Kina. Eventuellt beslut kommer inte att påverka verksamheten vid Beihai-bruket. Det är ett lönsammare alternativ för oss att köpa kemisk massa till Beihai-bruket på marknaden eller använda våra nuvarande egna tillgångar av lövvedsmassa”, skriver Karl-Henrik Sundström i sina kommentarer till bokslutet. .

När det gäller framtiden konstateras i rapporten att Stora Enso fortsätter sin satsning och strategi att transformeras till ett företag inom förnybarta material. En sådan satsning är den investering på 9,1 miljoner euro för fortsatt kommersialisering av mikrofibrillär cellulosa (MFC) vid svenska och finska kartongbruk, som offentliggjordes i början av januari (läs HÄR). 

”MFC är ett material, som vi tror mycket på, då det är ett mycket starkt material tillverkat uteslutande av förnybar råvara. Det kan ersätta fossilbaserade material, som plast, på många olika områden. Dessutom investerar vi 12 miljoner euro i byggandet av en ny anläggning för tillverkning av biokompositgranulat i Hylte i Sverige (läs HÄR). Det är ännu ett exempel på att vi kan tillhandahålla innovativa och mer hållbara alternativ till plast”, säger Karl-Henrik Sundström .

Avslutningsvis i sina kommentarer konstaterar koncernchefen att bolagstyrelsen föreslår en ökad aktieutdelning.

”Jag är glad att kunna säga, att trots att vi investerar för Stora Ensos framtid, kan vi också höja utdelningen till våra aktieägare. Vår styrelse föreslår en utdelning om 0,37 euro per aktie, en höjning med 0,04 euro jämfört med föregående år”, avslutar Karl-Henrik Sundström.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-02-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
bokslut Ekonomi Karl-Henrik Sundström Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK