...
Tetra Pak förbinder sig till kraftig CO2-reducering
Solpaneler och andra förnybara energikällor ska bidra till att Tetra Pak uppnår sina klimatmål.
”Samarbetet med SBT har hjälpt oss att exakt definiera våra utsläppsmål för växthusgaser”, säger Tetra Paks globala miljöchef Mario Abreu.

Tetra Pak blir det första företag inom livsmedelsförpackningar, som får sina klimatmål godkända av initiativet Science Based Targets (SBT). Förpackningsjätten, som årligen producerar 184 miljarder vätskekartongförpackningar, förbinder sig att minska utsläppen av CO2 och andra växthusgaser från sin verksamhet med minst 40 procent fram till år 2030.

För att uppnå sina klimatmål kommer Tetra Pak att fokusera på tre områden:

  • Minska sin energiförbrukning med ytterligare 12 procent
  • Köpa el från förnybara källor och investera i projekt för förnybar energi och system för förnybar elektricitet
  • Installera förnybara energikällor, typ solpaneler, i sina anläggningar
Dessutom förbinder sig Tetra Pak att till år 2020 minska sina utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan med 16 procent per intäktsenhet räknat från år 2010.

SBT är ett partnerskap mellan CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), World Resources Institute, Världsnaturfonden (WWF) och FN:s Global Compac. SBT ska mobilisera och uppmuntra företag att sätta upp mål för minskning av utsläpp av växthusgaser, baserat på klimatvetenskap. Sedan SBT:s star år 2014 har 208 företag förbundit sig att ställa upp sådana vetenskapsbaserad mål och 33 företag i olika branscher har fått sina mål godkända av SBT-initiativet.

”Samarbetet med SBT har hjälpt oss att exakt definiera våra utsläppsmål för växthusgaser och på ett vetenskaplig sätt ange riktningen för företaget. De nya målen säkerställer att vi öppet och korrekt kan visa kunder och aktieägare hur vi bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle”, säger Mario Abreu, Tetra Paks globala miljöchef.

”Tetra Pak är det första förpackningsföretaget inom livsmedel som uppfyller målsättningen i vår granskningsprocess och vi är mycket glada att bolaget ansluter sig till den växande skara av företag, som inser fördelarna med en övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp”, säger Cynthia Cummis vid SBT-partnern World Resources Institute.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-02-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Livsmedelsförpackningar Miljö Övrigt Tetra Pak WWF

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK