...
Nestlé och Danone samarbetar i utveckling av bioPET-flaskor
Målen för NaturAll Bottle Alliance är uppnå PET med upp till 75 procent biobaserat material år 2020 och en minst 95 procent biobaserad PET-kvalitet i slutet av år 2022.
Med hjälp av våra allianspartners kommer vi att kunna skala upp en teknik, som vi redan visat på pilotnivå”, säger Origin Materials VD John Bissell.

”Vi tror att det är möjligt att ersätta traditionella fossila material med biobaserade förpackningsmaterial”, säger Fredric Jouin, Danone.

”Inom en snar framtid kommer industrin att kunna använda ett förnybart förpackningsmaterial, som bidrar till en bättre planet”, säger Klaus Hartwig, Nestlé Waters.

Globala livsmedelskoncernerna Schweiz-baserade Nestlé och franska Danone startar samarbete med målet att utveckla plastflaskor tillverkade av 100 procent biobaserad PET. Samarbetet sker tillsammans med Kalifornien-baserade biomaterialföretaget Origin Materials i West Sacramento i ett partnerprojekt, som fått namnet NaturALL Bottle Alliance.

Origin Materials, som nyligen bytt namn från Micromidas Inc., har redan kunnat tillverka plastflaskor innehållande 80 procent bioPET i sin pilotanläggning i West Scaramento. Företaget uppför i år en ny anläggning, där man räknar med att man nästa år i kommersiell skala kunna producera flaskor med minst 60 procent bioPET. Den produktionen beräknas uppgå till 5.500 ton bioPET.

”Den teknik, som används i dag på marknaden, gör det endast möjligt att tillverka plastflaskor med 30 procent bioPET, men vår banbrytande teknik syftar till att uppnå kommersiell produktion av 100 procent bioplastbaserade PET-flaskor. Med hjälp av våra allianspartners kommer vi att kunna skala upp en teknik, som vi redan visat på pilotnivå”, säger Origin Materials VD John Bissell.

Nestlé och Danone har beslutat att gå samman i den nu formade alliansen, sedan de två globala livsmedelsjättarna var för sig upptäckt och blivit intresserade av Origin Materials arbete och produkter.

”Vi tror att det är möjligt att ersätta traditionella fossila material med biobaserade förpackningsmaterial. Genom att samarbeta och föra samman våra resurser och vår kompetens kan den här alliansen snabbare utveckla 100-procentigt förnybar och biobaserad PET-plast i kommersiell skala”, säger Danones forsknings- och utvecklingschef Fredric Jouin.

Origin Materials teknik går ut på att man använder biomassa från återvunnen kartong, sågspån och träflis. Cellulosan i dessa produkter konverteras till biobaserad paraxylen, som används för tillverkning av PTA (purified terephthalic acid), vilket i sin tur utgör 70 procent av den biobaserade PET:n. Övriga 30 procent kommer från MEG (monoetylenglykol och tereftalsyra), som tillverkas av växtbaserad etanol.
Origin Materials siktar också på att i framtiden kunna använda andra biobaserade restprodukter som risskal, halm och andra jordbruksrester som råmaterial i sin produktion. Strategin är att inte behöva använda sådana organiska produkter, som tar i anspråk resurser eller jordbruksmark, vilka används för livsmedelsproduktion.

Målet för NaturALL Bottle Alliance är att redan till år 2020 ha utvecklat en process för produktion av en PET-kvalitet, som till 75 procent består av biobaserade råvaror. I slutet av år 2022 räknar man med att ha utvecklat PET med minst 95 procent biobaserat material och därefter är det slutliga målet en 100-procentigt biobaserad PET-plast.

”Det är otroligt att tänka sig att inom en snar framtid kommer industrin att kunna använda ett förnybart förpackningsmaterial, som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion och som bidrar till en bättre planet”, säger Klaus Hartwig, FoU-chef på Nestlé Waters.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-03-06

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial bioråvara Danone Dryckesförpackningar Nestlé Origin Materials PET Plast Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK