...
Hushållen allt bättre på att återvinna plastförpackningar
De svenska hushållens källsortering av plastförpackningar ökar för sjätte året i rad.
”För att uppnå den nya återvinningsmålen måste hushållen källsortera ännu fler förpackningar”, säger Kent Carlsson.

Färsk statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) visar att för sjätte året i rad ökar mängden plastförpackningar, som svenska hushåll källsorterar och lämnar till återvinning.
Sedan 2011 har insamlingen av plastförpackningar från hushåll ökat med över 28 procent. Men det är  ändå långt kvar till regeringens nya miljömål, som börjar gälla 2020 och då minst hälften av alla plastförpackningar ska återvinnas!


Varje år presenterar FTI statistik över mängden förpackningar och tidningar, som hushållen lämnar in till återvinning. Årets resultat befäster den positiva trenden för svenskarnas vilja att källsortera plastförpackningar. 

Om man omsätter de insamlade plastförpackningarna till några av de vanligast förekommande förpackningarna som finns i hemmen, till exempel schampo, ketchup, saft eller glass, har varje person i snitt under 2016 lämnat in fyra plastförpackningar i veckan till återvinning

”Vi är tacksamma för att fler plastförpackningar lämnas till återvinning och vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till och kunskapen om återvinning. Regeringens höjda återvinningsmål från 2020 kräver dock att svenska hushåll källsorterar ännu fler förpackningar”, säger Kent Carlsson, VD vid FTI. 

FTI arbetar för att få hushållen att källsortera ännu mer, istället för lägga förpackningar i soppåsen.

”Att återvinna förpackningar genom att källsortera dem och sedan lämna dem till återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, innebär alltid en miljövinst och leder till stor miljönytta”, säger Kent Carlsson. 


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-03-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning FTI Miljö plastavfall Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK