...
Regeringsförslag: Fängelse för allvarligt fusk med mat
”Matfusk är oacceptabelt. Det ska kosta att lura konsumenterna”, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Förslaget till skärpning av livsmedelslagen är utarbetat av expeditions- och rättschef Mats Wiberg på Regeringskansliet.

Expeditions- och rättschef Mats Wiberg på Regeringskansliet har sett över frågor om straffskalan och sanktionsavgifter på områdena livsmedel, foder, animaliska biprodukter och djurskydd. Den 10 mars skickades hans förslag ut på remiss. Det innehåller en tydlig skärpning av straffskalan där allvarliga brott mot livsmedelslagen ska kunna ge fängelse i högst två år. Tidigare fanns inte fängelsestraff med i straffskalan.

”Matfusk är oacceptabelt. Det skadar förtroendet för svenska livsmedel och det svenska varumärket, som står för hållbarhet, god djurhållning och låg antibiotikaanvändning. Det är därför viktigt att Sverige signalerar att brott mot livsmedelslagen tas på största allvar. Det ska kosta att lura konsumenterna”, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För vissa mindre allvarliga överträdelser, som brott mot administrativa bestämmelser, föreslås att ett sanktionsavgiftsystem införs som hanteras av kontrollmyndigheterna. Det kommer fortfarande att vara möjligt att döma ut bötesstraff för andra överträdelser än de som omfattas av sanktionsavgiftssystemet.

Lagändringarna ska, enligt förslaget, träda i kraft den 1 juli 2018.

Källa: Regeringskansliet

Text: Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-03-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Livsmedel Livsmedelsförpackningar Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK