...
Kemiteknikdoktor forskar om förpackningars egenskaper
Åsa Nyflött, dokter i kemiteknik vid Karlstads universitet, forskar kring förpackningsmaterial och deras egenskaper.

Livsmedelsförpackningar fyller många funktioner, de ska skydda maten från att bli förstörd och de ska vara så miljövänliga som möjligt. På Karlstads universitet pågår forskning om vilka egenskaper som är viktiga för nya förpacknings-material. En ny avhandling handlar om hur man kan förhindra att syre kommer in i förpackningen.
”Dagens forskning inom det här fältet fokuserar på att hitta alternativa barriärer, det vill säga skydd mot gaser, fett och fukt, som kan förstöra maten”, säger forskaren Åsa Nyflött, doktor i kemiteknik.


Åsa Nyflötts har i sin forskning studerat vilka egenskaper, som är viktiga för nya förpackningsmaterial och hur man kan åstadkomma de egenskaperna. Syret i luften kan förstöra maten och ett exempel på det är att syre får fett att härskna, vilket gör att maten smakar illa och även kan vara skadlig att äta. Syre är en liten gasmolekyl, som lätt tar sig in i förpackningar, om det inte finns en barriär. Åsa Nyflött forskar på hur syremolekylerna tar sig igenom barriären och hur man kan hindra att syret kommer in i förpackningen, vilket är en avgörande egenskap för nya hållbara material. 

”Både maten och förpackningen måste skyddas. Maten måste skyddas, för att inte bli förstörd och därmed minimera spill av mat på grund av transportskador. Förpackningen måste i en del fall skyddas från maten, för att inte förstöras och även från mekanisk påverkan”, säger Åsa Nyflött.

Det är mindre miljöpåverkan som eftersträvas. Aluminium och plast kan inte bara tas bort utan måste ersättas med någon annat. Ersättningsmaterialet ska ha låg miljöpåverkan och för att uppnå det målet måste det till mer forskning inom området. Det finns potentiella material, som ännu så länge har svårt att konkurrera med dagens material. De nya materialen tar i en del fall upp fukt för lätt och då förlorar man barriären.

”Det kommer ta tid att helt fasa ut aluminium och dagens plaster. Det kommer att ske i små steg, men med tiden kommer vi att ha miljövänligare livsmedelsförpackningar i nya material”, framhåller Åsa Nyflött.

Forskningen har genomförts inom VIPP, Forskarskolan för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter, vid Karlstads universitet och finansierats av Stora Enso, KK-stiftelsen och Karlstads universitet.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-03-17

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK