...
Den frivilliga märkningen ”Från Sverige” fyller ett år
Märkningarna ”Från Sverige” och ”Kött från Sverige” har nyligen kompletterats med ”Mjölk från Sverige”. (Bild Från Sverige)

”Vi ser en fantastisk utveckling av Från Sverige-märkningen”, säger Maria Forshufvud. (Bild Från Sverige)

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige fyller nu ett år.
”Vi ser en fantastisk utveckling. Under ett år har runt 7.000 varor fått tydlig ursprungsmärkning med märket ”Från Sverige” och i dagsläget har fler än 120 företag anslutit sig till märkningen”, säger Maria Forshufvud, VD för Svenskmärkning AB.


Sedan ”Från Sverige” lanserades den 20 april 2016 har reglerna utvecklats och kravet på transparens gentemot konsumenterna stärkts. Idag kan såväl fisk som dryck och vilt märkas med svenskt ursprung under förutsättning att produkterna lever upp till reglerna.

Märkena ”Från Sverige” och ”Kött från Sverige” har nyligen kompletterats med ”Mjölk från Sverige”.

”Vi vet att konsumenterna värnar den svenska djurvälfärden med friska djur och låg användning av antibiotika. Ett uttryck för det är en stark efterfrågan på svensk mjölk och svenskt kött. Därför kompletteras märkesportföljen med ett förtydligande för just mjölk”, säger Maria Forshufvud

Reglerna är desamma oavsett märke. För att använda märkningen ska företagen teckna avtal med Svenskmärkning AB. Produkterna ska ha sitt ursprung i Sverige, vara förädlade och packade i Sverige. 

Sammansatta mejerivaror, som består av fler än en ingrediens, får märkas om de uppfyller kriterierna. Fruktyoghurt är ett exempel på en sammansatt mejerivara, som för att få märkas ska innehålla minst 75 procent svenskt och endast mjölk från Sverige. Produkten ska också vara förädlad och förpackad i Sverige.

Märkningen kontrolleras och följs upp genom stickprovsrevisioner utförda av oberoende certifieringsorgan. 

Bakom initiativet Svenskmärkning står de tre ägarna LRF, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen.

Text Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-04-21

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK