...
Nu ska träförpackningarnas fördelar lyftas fram i ljuset
Nu tar Svenskt Trä ett utökat ansvar för att lyfta fram fördelarna med träförpackningar.

Träförpackningar och träemballage för ofta en undanskymd tillvaro, fjärran från branschpressens bevakning. Men nu tar branschorganisationen Svenskt Trä ett utökat ansvar för produktområdet träförpackningar för att stödja dess utveckling.
”Optimerade lösningar för förpackningar och logistik blir en allt viktigare konkurrensfördel i den globala handeln. Höga krav på klimatpåverkan och säkra transporter gör att många väljer trä som förpackningsmaterial”, skriver Svenskt Trä i ett pressmeddelande.


Globala affärsstrukturer, e-handel och ökad välfärd är faktorer som just nu driver ekonomin världen över. Nya handelsmönster och ökade volymer ställer krav på såväl varor som deras förpackningar. Konsumenters ständiga tillgång på produktinformation gör att tillverkare och säljare av produkter utsätts för internationell konkurrens, som inte tidigare varit möjlig. Avgörande för ett företags lönsamhet kan då bli dess förmåga att optimera kostnader för förpackningslösningar och logistik. Samtidigt som den globala handeln ökar, skärps kraven på klimatpåverkan. Såväl kunddrivna mål som institutionella krav på förbättringsarbete i klimatfrågan krävs av alla aktörer i värdekedjan från tillverkare till slutkund.

”Här har den svenska träförpackningsindustrin viktiga lösningar att erbjuda”, skriver Svenskt Trä. 

Träförpackningar består av produkter, som gör det verkliga grovjobbet bakom kulisserna. Exempel är pallar, trummor, lådor och häckar, som alla möjliggör effektiv och säker transport av högvärdiga och inte sällan tunga och skrymmande produkter.

Svenska tillverkare av träförpackningar har tidigare varit organiserade i den Svenska Förpackningsföreningen. Men från och med den 7 mars 2017 flyttades föreningens verksamhet till Träförpackningskommittén, som ingår i branschorganisationen Svenskt Trä. Det strategiska beslutet att föra samman den Svenska Förpackningsföreningen med Svenskt Träs verksamhet är välkommet från många håll.

”Från Svenskt Träs sida känns det viktigt och roligt, att vi nu tar ett större ansvar för produktområdet träförpackningar. Jag tror att det kommer att kunna leda till nya utvecklingsområden för produkterna och branschen som helhet”, säger Johan Larsson, ansvarig för produktområdet träförpackningar på Svenskt Trä. 

Claes Arvidsson, VD Vida Packaging och ordförande i Svenskt Träs Träförpackningskommitté, är en av många tillverkare av industriella förpackningar i trä.

”Inom både verkstads-, elektronik- och livsmedelsindustrin ställs höga krav på säkra transporter. Genom träförpackningsbranschens mångåriga och nära samarbete med kunder och transportörer har produkterbjudanden utvecklats för att klara de höjda kraven. Minskad klimatpåverkan är också ett argument som många kunder framhåller vid valet av trä som förpackningsmaterial”, säger Claes Arvidsson.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-04-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Förpackningsmaterial Svenskt Trä Träförpackningar Transport

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK