...
Studie hävdar att wellpapp är bäst för livsmedelstransporter
En spansk studie säger att wellpapplådor är bättre än plastlådor vid transport av livsmedel.

Är returlådor av plast eller engångslådor av wellpapp bäst vid livsmedelstransporter? Åsikterna går i högsta grad isär. Svenska Wellpappföreningen hävdar (förklarligt nog) att wellförpackningar är att föredra och refererar till en spansk analys, där konsultföretaget EOSA gjort två jämförande studier och ställt återvinningsbara wellpappemballage mot återanvändbara plastlådor.

Enligt analysen av studierna är wellpappförpackningar effektivare, enklare och betydligt billigare. Andra fördelar sägs vara bättre hygien och effektiva packning och hantering.

”Valet av emballage måste göras utifrån i en kombination av faktorer, bland annat ekonomi och hållbarhet. Och när det gäller miljö, finns det flera saker att ta in i beräkningen, exempelvis miljöpåverkan vid tillverkning, utsläpp vid transporter, och kemikalieanvändningen vid rengöring av returlådor”, säger Lennart Uhlmann, VD på Svenska Wellpappföreningen i en kommentar.

Wellpapp kan enkelt återvinnas och är ett av få material, som når upp till de mål satta av European Directive on Packaging and Packaging Waste.

”Våra wellförpackningar är gjorda av nedbrytbara och förnybara material och kan därmed bli nytt papper igen. Det gynnar miljön och bidrar till ett fungerande ekosystem”, menar Lennart Uhlmann.

Återvinningsbara wellådor bidrar också till ett effektivare transportsystem genom de bästa förutsättningarna för packning och hantering. Genom att ta tillvara på utrymmet bättre än återanvändbara plastförpackningar och packa tätt kan wellpapp minska antalet transporter på vägarna och därmed minska antalet skadliga utsläpp.

Även andra studier talar till wellpapplådornas fördel, menar Svenska Wellpappföreningen. Exempelvis visade ett uppmärksammat reportage i brittiska BBC förra året att återanvändbara plastlådor kan innebära sämre hygien och större hälsofara i samband med livsmedelstransporter. Förekomsten av skadliga mikroorganismer i lådorna påverkar såväl hylltid i butiken som risken för livsmedelsburna sjukdomar.

Något som också, enligt Wellpappföreningen, talar till wellförpackningarnas fördel är den forskning vid universitetet i Bologna, som visar att mikroorganismer lever längre, när de placerades i plastbaserade förpackningar i jämförelse med motsvarande wellpappförpackningar.

”Wellförpackningar kräver ingen rengöring eller kemikalieanvändning – processer som kostar både tid och pengar samt bidrar till negativ klimatpåverkan. Istället används en ren förpackning varje gång, vilket minskar risken för att livsmedel utsätts för kontaminering. Det innebär en renare och säkrare livsmedelstransport, säger Lennart Uhlmann.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-05-11

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK