...
FTI lanserar snabbguide till hållbara plastförpackningar
FTI har tagit fram en snabbguide med riktlinjer för hållbara plastförpackningar.

”Guiden kan bidra till att de plastförpackningar, som sätts på marknaden, är bättre ur ett materialåtervinningsperspektiv”säger Jörgen Friman, VD på DLF.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, har tagit fram en snabbguide med riktlinjer för hållbara plastförpackningar. Guiden ska fungera som ett verktyg för förpackningsutvecklare, inköp och hållbarhetschefer inom livsmedelsindustrin och handeln.
Snabbguiden presenterades vid Dagligvaruleverantörers Förbunds (DLF) nyligen avhållna årsmöte. Deltagarna på mötet fick ta del av en pinfärsk snabbguide med kom-i-håg-hjälp om vilka plaster som är bra samt vilka val av lim, färg, etiketter med mera som påverkar återvinningen av förpackningar.

”Våra medlemmar får nu en guide, som kan bidra till att de plastförpackningar, som sätts på marknaden, är bättre ur ett materialåtervinningsperspektiv, vilket bidrar till att dagligvarubranschen blir mer hållbar”, säger Jörgen Friman, VD på DLF.

FTI:s uppdrag från det svenska näringslivet är att se till att de förpackningar och tidningar, som använts i hushåll och verksamheter, samlas in för att bli till ny råvara i tillverkning. Producenter, som importerar/för in eller fyller en förpackning, som säljs i Sverige, är anslutna och betalar för hela återvinningen.

”I Sverige är vi rätt duktiga på att återvinna förpackningar, men vi måste bli ännu bättre, framför allt på plastförpackningar. Vi producenter måste också hjälpa till genom att välja plastsorter till våra förpackningar som är bra ur ett återvinningsperspektiv. FTI:s plastguide kommer att vara en bra hjälp vid framtida produkt- och förpackningsutveckling och ett viktigt bidrag till det cirkulära arbetet”, säger Karin Brynell, VD på branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

Eftersortering och återvinning av plast erbjuds av olika anläggningar, som använder olika tekniker. FTI har efter upphandling valt fyra anläggningar, som samarbetspartners för att eftersortera, upparbeta och sälja plastförpackningar som lämnats till återvinning av svenska hushåll. Anläggningarna, en i Sverige och tre i Tyskland, är byggda för att använda några, men inte alla, tillgängliga tekniker för sortering och återvinning. Därför är det viktigt att förpackningsval, som görs, anpassas till den teknik dessa anläggningar använder.

”För att leva upp till sina högt ställda hållbarhetsambitioner behöver producenter redan i sitt förpackningsval ta rätt beslut, då det gäller val av plast, tryck, lim med mera. Hållbarhetsambitionen innebär också att det förpackningsmaterial, som väljs, ska vara efterfrågat på marknaden för återvunnet material”, säger Anette Löhnn, marknadschef på FTI, som också bjuder in producenterna att lämna synpunkter och förbättringsförslag på manualen inför en planerad omarbetning under hösten.
 

Text Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-05-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
detaljhandel FTI Livsmedel Livsmedelsförpackningar Övrigt Plast Plastförpackningar Svensk dagligvaruhandel

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK