...
Svenska Mässan expanderar – bygger hotell i 30 våningar
De tre Gothia Tower-tornen ska få sällskap av ett fjärde ”torn” – en 30- våningars hotell- och kontorsbyggnad vid Korsvägen.
Svenska Mässan VD Carin Kindbom och Svenska Mässan-stiftelsens ordförande Roger Holtback gläds åt de omfattande framtidsplanerna.

Svenska Mässan i Göteborg, som bland annat arrangerar Nordens största förpackningsmässa Scanpack, har presenterat sina expansionsplaner fram till år 2030. I planerna ingår utbyggda entréer, flexibla mötes- och eventytor  - samt inte minst en utökad ökad hotellkapacitet i form av en stor hotell- och kontorsbyggnad vid Korsvägen. 
De nya entréerna prioriteras för att möta marknaden behov anpassas till Västlänkens station vid Korsvägen och de första spadtagen till de nya entréerna tas redan det här året.


”De senaste två åren har vi haft en organisk tillväxt på 35 procent och ökat antalet besök med 30 procent. Vi behöver påskynda expansionen, för att ta till vara på våra möjligheter att växa internationellt och attrahera fler besökare till staden. Vår vision är att skapa Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen”, säger Carin Kindbom, VD och koncernchef Svenska Mässan, där Gothia Towers ingår. 

Den nya hotell- och kontorsbyggnaden, som planeras i anslutning till Korsvägen, knutpunkt för stadens evenemangsstråk, beräknas bli drygt 30 våningar hög.

”Vi utökar därmed hotellkapaciteten med cirka 350 hotellrum samt flera kontors- och möteslokaler. Planerna omfattar också i ett senare skede ytterligare en hotell- och kontorsbyggnad, belägen vid Mölndalsån. Målet är en total hotellkapacitet år 2030 på cirka 2.000 rum”, säger Carin Kindbom.

De planerade och beslutade investeringarna fram till år 2030 uppskattas i dagsläget till mellan 4 och 5 miljarder kronor.

Svenska Mässan är en ekonomiskt fristående och privat stiftelse, som inte har några ägare eller investerare. Alla investeringar och finansieringen sker på egna meriter och överskotten kan återinvesteras fullt ut i verksamheten.

”Stiftelsens uppdrag är att främja det västsvenska näringslivet och i takt med investeringarnas genomförande kommer de betydelsefulla besökseffekterna att öka kraftigt. Detta gynnar hela staden och regionen”, säger Roger Holtback, stiftelsens ordförande.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-05-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
förpackningsmässa Konferenser och mässor Mässor Övrigt Scanpack Svenska Mässan

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK