...
The Silent Salesman: Fokus på förpackningar och varumärken
Förpackningsgurun Lars Wallentin (närmast i bild) hade rest upp från Schweiz för att ikläda sig den ovanliga rollen som åhörare. Han antecknade flitigt och fick många nya idéer.
Edward Bergen från brittiska marknadsundersökningsföretaget Mintel talade om globala trender.
Erik Elvingsson Hedén från SB-Insight förklarade begreppet ”cirkulär ekonomi”.
Kevin Vyse från Marks & Spencer berättade om detaljhandelsjättens förpackningsstrategi med fokus på framtidens hållbara förpackningslösningar.
Noora Markkanen från UPM Raflatac talade om vikten av rätt förpackningsmaterial och nya trender/möjligheter inom förpackningsproduktion.
Sandra Planeta och Rebecca Sellei från Planeta Design talade om varumärkesbyggande via förpackningsdesign.
Saskia Neuman från Absolut berättade om vikten av ”story telling”.

Förpackningar och varumärkeserfarenhet stod i fokus när tidningen nord emballage arrangerade konferensen ”The Silent Salesman” på Näringslivets hus i Stockholm nyligen. Programmet och talarlistan täckte allt från aktuella trender, som påverkar förpackningar, till hur du bygger ditt varumärke med förpackningar med hjälp av konst eller genom ”story telling”. 

Michael Meier från Schindler Parent samt Sandra Planeta och Rebecca Sellei från Planeta Design representerade designsidan av industrin och talade om varumärkesbyggande via förpackningsdesign.

Kevin Vyse från Marks & Spencer tog åhörarna igenom detaljhandelsjättens förpackningsstrategi med fokus på framtidens hållbara förpackningslösningar, medan Saskia Neuman från Absolut, som ansvarar för prestigefyllda Absolut Art Award, gav kopplingen mellan varumärke och ”story telling”.

Vikten av rätt förpackningsmaterial och nya trender/möjligheter inom förpackningsproduktion täcktes av Noora Markkanen från UPM Raflatac och Magnus Iversén, VD och ägare av Göteborgstryckeriet, som vid sidan av civiltrycket även har en avancerad förpackningstillverkning.

Brittiska marknadsundersökningsföretaget Mintel fanns på plats för att ge de senaste förpackningstrenderna. Edward Bergen och Anders Morgensen pekade på fem tydliga, globala trender, som förpackningsindustrin bör förhålla sig till för att ligga i framkant.

Sociala medier och alla millenials –  personer födda mellan 1982 och 2000 – togs upp via en videoinspelning med Sofia Erixsson, förpackningsdesigner på Orkla Foods Sverige och förpackningsbloggare sedan åtta år. 

Ett annat begrepp att förhålla sig till, är den cirkulära ekonomin. Begriper vi egentligen vad begreppet innebär? Den frågan tog Erik Elvingsson Hedén från SB-Insight upp och refererade till en undersökning hans företag gjort i Norden. Hos den breda allmänheten i Sverige är okunskapen stor, bland företagsledare bättre, men fortfarande finns en stor osäkerhet.

I den för honom något ovanliga rollen som åhörare fanns Lars Wallentin, designnestor med lång erfarenhet av förpackningsdesign inom Nestlékoncernen. Normalt sett är han själv föredragshållare, men han fann programmet så intressant, att han reste upp från Schweiz för att lyssna!

”Välorganiserade konferenser är viktiga för branschen och här hittade jag runt tio nya idéer att lämna vidare till yngre generationer”, konstaterade Lars Wallentin, när dagen var över och delgav arrangörerna dessa ytterligare synpunkter:.

”Jag hade önskat att fler än de cirka femtio personer, som fanns på plats, hade varit här, speciellt då den yngre generationen. De behöver stimuleras och kanske till och med övertygas om att det inte håller att bara förlita sig till all den information man får via sociala medier”.

”Det är viktigt att ta del av föredragshållare live och ta del av denna typ av information, som man lär sig betydligt mer av. Dessutom finns det ju möjlighet att kommunicera med föredragshållarna”.

”Det mesta av vikt, som jag lärt mig under mina femtio år i branschen, kommer utan tvekan från kurser, seminarier, mässor med mera, det vill säga i direkt kontakt med människor. Länge leve dessa direktkontakter, som innehåller allt från kroppsspråk till skämt och provokationer och ibland till och med villfarelse!”.

Totalt sett blev det in intressant dag med ett fullspäckat program, frågor och diskussioner och nyttigt nätverkande.
Nya seminarier med aktuella ämnen är under planering.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-06-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Förpackningsutveckling Konferenser och mässor nord emballage Övrigt varumärkesägare

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK