...
Den ädla konsten att göra bioplast av en hönsfjäder...
Talesättet “att göra en höna av en fjäder” känner vi till. Men nu kan man också göra bioplastförpackningar av en hönsfjäder...

Tre miljoner ton hönsfjädrar slängs varje år från europeiska hönsfarmer och slakterier.

Tre miljoner ton hönsfjädrar slängs varje år från europeiska hönsfarmer och slakterier. Men nu vill spanska företaget Aimplas ta tillvara fjäderavfallet och använda keratinet, som utgör en stor del av materialet i fjädrarna, som råvara för tillverkning av bioplaster, vilka i sin tur kan bli till förpackningar och andra produkter!

Höns- och kycklingfjädrarna är en viktig keratinkälla, men i dag hamnar den absoluta merparten av avfallet från slakterier och hönsfarmer på deponier eller går till förbränning, i stället för att användas till produkter som gödningsmedel, bioplaster, biokompositer, etc.

Spanska plastföretaget Aimplas ingår som ett av 16 partnerföretag från 10 länder i EU-projektet Karma 2000. Projektet, som samordnas av teknologicentrat Cidetec, har som syfte att utveckla innovativa provesser, som gör det möjligt att effektivt extrahera keratinet från fjäderavskrädet.

Aimplas utvinningsmetod börjar med att fjäderavfallet genomgår en effektiv dekontamineringsprocess, som tar bort alla patogena substanser och eliminerar eventuella hälsoriskerna för den personal, som ska arbeta med materialet. Därefter behandlas fjädrarna genom olika processer i nano- och mikroskala, så att keratinet kan bearbetas och utvinnas.

När väl keratinet är utvunnet finns det många användningsområden för materialet. Keratinet kan exempelvis kombineras med biopolymerer från förnybara resurser och användas för produktion av återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara förpackningar. Det är med andra ord fullt möjligt att en tillagningsfärdig kyckling eller höna levereras i en förpackning tillverkad av dess egna fjädrar...

Bioplast tillverkad med hjälp av keratin kan användas för tillverkning av ett flertal produkter som förpackningsfilm, livsmedelsförpackningar, dryckesbägare, engångstallrikar, m fl.

Keratinet från höns- och kycklingfjädrar kan också användas vid uppbyggnad av biokompositer, där de kan ingå antingen som ensam delkomponent eller i förening med biopolymerer i kompositens matris. Sådan biokompositer kan exempelvis användas för tillverkning av möbler och andra slitstarka och specialdesignade produkter.

Ett ytterligare användningsområde för det omfattande fjäderavfallet är som gödningsmedel för jordbruket. Keratin bildas av aminosyror som har ett högt kväveinnehåll – och just kväve är huvudkomponent i de gödselmedel, som används inom jordbruket.

Slutligen kan keratinet från hönsfjädrar användas till tekniska textilier, där man kan använda keratinets brandhämmande egenskaper för att skapa brandtåliga beläggningar på textilier. En keratinbeläggning på ett textilmaterial gör dessutom att materialet får bättra andningsegenskaper, eftersom keratinet kan transportera vattenånga genom beläggningen.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-06-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial bioråvara Livsmedelsförpackningar Övrigt Plast Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK