...
Kraftig tillväxt förutspås för kinesiska bioplastmarknaden

Den kinesiska marknaden för bioplaster förväntas växa kraftigt de närmaste åren, enligt en studie som det Irlandbaserade undersöknings- och marknadsinstitutet Research and Markets nyligen publicerat.
Enligt rapporten, som har titeln ”Assessment of China's Market for Biodegradable Plastics”, uppgick den kinesiska bioplastmarknaden år 2016 till sammanlagt 290.000 ton, av vilka 160.000 ton exporterades och resten – 130.000 ton – användes på den inhemska marknaden.


Enligt studien uppgick tillväxten för bioplaster på den inhemska kinesiska marknaden till 13 procent i fjol och den inhemska marknaden har ökat mycket snabbt de senaste åren och den ökningen förväntas fortsätta framöver. En stor del av den snabba ökningen av användandet av bioplast på den kinesiska inhemska marknaden tillskrivs statliga och regionala bestämmelser, som innebär att konventionella plastpåsar och bärkassar byts ut mot bioplastbaserade och biologiskt nedbrytbara produkter.

Research and Markets konstaterar också i studien att den kinesiska bioplastmarknaden är förhållandevis koncentrerad och att de tio största producenterna och leverantörerna svarar för 45 procent av den total omsättningen.

Resten av bioplastmarknaden i Kina består av cirka 200 leverantörer, vilka i snitt har en årlig omsättning på mindre än 10 miljoner RMB (kinesiska yan eller renminbi), vilket motsvarar knappt 13 miljoner kronor. Research and Markets skriver i studien att detta tyder på att det är svårt för små leverantörer och för nya aktörer att konkurrerar med det dominerande toppskiktet av bioplastproducenter och –leverantörer. De mindre aktörerna blir därför hänvisade till att specialisera sig på nischprodukter eller eventuellt lämna produktområdet helt och hållet.

I studien ingår också en fördjupad analys av de viktigaste typerna av bioplaster på den kinesiska marknaden, bland annat bioplasterna PLA, PHA, PBS och PBAT. I studien ingår kommersiella bioplastprodukter som engångspåsar, förpackningar, engångsserviser, medicinska produkter, jordbruks- och skogsbruksapplikationer samt produkter inom bilindustri, m fl.

Rapporten omfattar såväl den inhemska kinesiska bioplastmarknaden som den omfattande exporten till omvärlden. I rapporten konstateras att såväl inhemsk tillväxt som export kommer att vara fortsatt stark och att utländska leverantörer förväntas fortsätta att spela viktiga roller, framförallt inom specialsegmenten.

Med info om studien finns HÄR.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-06-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial bioråvara Kina Marknad Övrigt Plast Plastförpackningar undersökning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK