...
Stora Enso avyttrar sin andel i pakistanskt förpackningsbolag
”Bulleh Shah Packaging är inte längre en strategisk tillgång i planerna för vår konsumentkartongverksamhet”, säger Karl-Henrik Sundström.

Stora Enso har undertecknat ett avtal om att avyttra sitt 35-procentiga ägande i det pakistanska bolaget Bulleh Shah Packaging Ltd (BSP) till huvudägaren Packages Ltd. Affären beräknas vara slutförd under tredje kvartalet 2017.
Köpeskillingen för aktierna uppgår till sex miljoner euro. Den totala realisationsförlusten uppgår totalt till cirka 19 miljoner euro. Den kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i Stora Ensos resultat för tredje kvartalet 2017.


”Stora Ensos strategi är att fokusera på att leverera lönsam tillväxt. På grund av ett förändrat omvärldsläge i Pakistan är Bulleh Shah Packaging med sin produktmix och därtill hörande framtidsutsikter inte en strategisk tillgång i planerna för vår konsumentkartongverksamhet. Vårt fokus ligger på högkvalitativa produkter av nyfiber. Vi ska genomföra avyttringen på ett ansvarsfullt sätt och avser att lämna ett positivt bidrag till det omgivande samhället”, säger Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström i en kommentar.

I och med denna affär kommer Packages Ltd att bli helägare av Bulleh Shah Packaging Ltd.

Packages Ltd är ett börsnoterat aktiebolag med säte i Pakistan och listat på Pakistan Stock Exchange. Dess huvudsakliga verksamhet är tillverkning och försäljning av förpackningsmaterial och mjukpappersprodukter. Stora Enso äger 6,04 procent av aktierna i Packages Ltd.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att man kommer att fortsätta samarbetet med den Internationella arbetsorganisationen (ILO) för att främja anständiga arbetsförhållanden och bekämpa barnarbete i Punjab-provinsen i Pakistan till slutet av 2018. Dessutom kommer företaget att fortsätta stå för sin andel i de två samhällsutvecklingsprogram, som man varit med och grundat i Pakistan. På Stora Ensos begäran har en oberoende part, KPMG Sustainability Services, anlitats för att ge råd om hur man på ett ansvarsfullt sätt går ur en investering i Pakistan.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-08-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Bulleh Shah Packaging Förpackningsmaterial Karl-Henrik Sundström Köp/Försäljning/Samgående Pakistan Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK