...
Svenska företag påverkas av ny tysk förpackningslag
Svenska företag, som exporterar förpackade varor till Tyskland, berörs av de nya tyska förpackningslagarna som innebär ökade återvinningskvoter och som kräver att företag registrerar sig hos myndigheten Zentrale Stelle. (Bild Onnola/Flickr.com)

Svenska företag som exporterar förpackade varor till Tyskland berörs av den nya förpackningslagstiftningen som nyligen har beslutats om av det tyska parlamentet. Bland annat behöver företagen registrera sig och lämna in uppgifter om förpackningsmängder till en nyinrättad myndighet. Det skriver Tysk-Svenska Handelskammaren i ett pressmeddelande.

Den nya tyska förpackningslagen (Verpackungsgesetz) har nu passerat det tyska förbundsrådet och kommer därmed att träda i kraft den 1 januari 2019. De olika återvinningssystemen i Tyskland måste nu bland annat uppnå betydligt högre återvinningskvoter för de olika typer av förpackningar, som licensieras och samlas in. Målet är en kvot på minst 63 procent för plastförpackningar och 90 procent för förpackningar av metall, glas och papper från år 2022.

Införandet av en central myndighet kallad ”Zentrale Stelle” är en annan nyhet med lagstiftningen, som medför nya krav för företagen. Samtliga företag, som avsätter förpackningar på den tyska marknaden, kommer att behöva registrera sig hos den nya myndigheten, vilket inte varit nödvändigt tidigare.

Företag, som överskrider mängder om 80 ton glas, 50 ton papper/papp/kartong eller 30 ton lättförpackningar (plast, laminat, vitplåt eller aluminium) under ett år, kommer att behöva lämna in en så kallad ”Vollständigkeitserklärung” (fullständighetsförklaring) till Zentrale Stelle. Detta föregås av att en revision först måste genomföras och att en revisor granskar och därefter genom en elektronisk signatur bekräftar mängderna, som har avsatts av företaget under året.

Viktigt att nämna är att även företag, som understiger nämnda mängder, kan tvingas lämna uppgifter till Zentrale Stelle vid förfrågan!

Generellt kommer Zentrale Stelle även att verka för att kontrollera och se över de olika återvinningssystemen i Tyskland, för att se till att konkurrens sker på lika villkor och för att säkerställa en balans på marknaden. Man vill även ytterligare strama åt och fånga upp de företag, som på ett ofullständigt sätt eller inte alls uppfyller sina förpliktelser inom förpackningsåtervinning enligt lagstiftningen.

Tysk-Svenska Handelskammaren skriver i pressmeddelandet att åsikterna kring Zentrale Stelle går isär och vissa menar att det finns en risk att det förvandlas till en allt för stor administrativ myndighet, medan andra menar att det kommer att bidra till en bättre och effektivare uppföljning av lagstiftningen och mer lika villkor på marknaden.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-08-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Förpackningsmaterial Miljö Övrigt Tyskland

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK