...
Hjärtat hjälper ICA till en ökad kvartalsomsättning
Apoteket Hjärtat har haft ett bra kvartal, vilket starkt bidrar till ICA Gruppens ökade omsättning för 2017 års andra kvartal.
”Långsiktigt ligger vi i takt med våra målsättningar”, säger ICA Gruppens VD Per Strömberg.

Ett bra kvartal för Apoteket Hjärtat är en starkt bidragande orsak till att ICA Gruppen kan redovisa en omsättningsökning med cirka fyra procent.
ICA Gruppens nettoomsättning för årets andra kvartal uppgick till 27,198 miljarder kronor, vilket är en ökning med 3,7 procent jämfört med samma period i fjol.


”Vi har i det andra kvartalet ett stabilt underliggande resultat där framförallt Apotek Hjärtat gör ett bra kvartal”, skriver ICA Gruppens VD Per Strömberg i sina kommentarer till kvartalsresultatet.

ICA:s rörelseresultatet exklusive engångsposter för andra kvartalet blev 1,094 miljarder kronor, vilket var något lägre än Q2 2016. Enligt kvartalsrapporten påverkades rörelseresultatet negativt med -53 miljoner kronor av försäljningen av ICA Fastigheter i Norge samt kostnader inför integration av förvärvet av IKI i Litauen.

I sina kommentarer konstaterar Per Strömberg att gruppens verksamheter påverkats av avyttringar samt pågående aktiviteter och satsningar.

”Högre kostnader har inneburit en något lägre rörelsemarginal än föregående år, men med en hög aktivitetsnivå är det samtidigt naturligt att det blir variationer mellan kvartalen, som påverkar resultatet. Långsiktigt ligger vi i takt med våra målsättningar”, säger Per Strömberg.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-08-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
bokslut Ekonomi ICA ICA Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK