...
Planerar återvinningsanläggning för plastförpackningar i Motala
”Det känns jättekul och spännande”, säger Kent Carlsson om FTI:s planer på en egen återvinningsanläggning för plastförpackningar.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) planerar att bygga en stor återvinningsanläggning för plastförpackningar i Motala.
Anläggningen är tänkt att uppföras i Electrolux och Domestics gamla lokaler i staden och FTI hoppas att ombyggnaden kan påbörjas i början av nästa år.


FTI skriver i ett pressmeddelande att man en längre tid planerat för en egen anläggning för återvinning av plastförpackningar. De gamla fabrikslokalerna i Motala ansågs lämpliga för ändamålet och efter en process med tillståndsprövning, samrådsmöten och miljöprövningar har Plastkretsen, som är en del av FTI, ansökt om och nu erhållit miljötillstånd av länsstyrelsen i Östergötland. Därmed kan man gå vidare med planeringen av en återvinningsanläggning.

”Det känns jättekul och spännande. Att vi fått tillståndet är ett helt avgörande steg, för att vi ska kunna gå vidare i planeringen. Nu ska våra jurister granska villkoren för tillståndet och i oktober hoppas jag kunna förelägga ärendet för beslut i styrelsen”, säger Kent Carlsson, VD på FTI.

Arbetena i lokalerna i Motala handlar bland annat om anpassningar av byggnaden samt förbättrad ventilation och el. Första etappmålet är anläggningen ska kunna provköras i slutet av hösten nästa år. Återvinningsanläggningen beräknas vara i full drift under 2019 och på sikt, när anläggningen är fullt utbyggd, väntas den kunna erbjuda långt över 100 arbetstillfällen.

 ”Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och en egen anläggning är en av fler lösningar, som vi planerar genomföra, för att möta kommande efterfrågan. Logistiskt sett ligger Motala bra till. Det är jättefina lokaler vi får tillgång till med bra kommunikationer. Inte minst viktigt är att det dessutom finns bra arbetskraft i området”, säger Kent Carlsson.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-08-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning FTI Miljö Plast plastavfall Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK