...
Projekt med fossilfria laminat till livsmedelsförpackningar
Hos UMV Coating Systems i Säffle ska man utveckla en testbädd för fossilfria laminat till livsmedelsförpackningar.
”Bort med den oljebaserade plasten och in med fossilfritt”, säger Peter Edberg.

Vid UMV Coating Systems i Säffle pågår ett spännande projekt med syfte att utveckla en testbädd för fossilfria, biomaterialbaserade laminat i livsmedelsförpackningar, det vill säga den skyddande barriär, som finns i förpackningen närmast livsmedlet..
Deltagare i projektet är – förutom UMV Coating Systems – klusterorganisationen Paper Province, RISE Service Labs och Brobygrafiska.


”Bort med den oljebaserade plasten och in med fossilfritt”, säger Peter Edberg, projektledare på Paper Province. 

Alla är nog överens om att fossilfria förpackningsmaterial är framtiden. Men trots det har förpackningar som exempelvis chipspåsar och mjölkförpackningar ett skyddande laminat närmast livsmedlet, som är tillverkat av fossilt material, det vill säga plast. 

”Utan den här beläggningen går fettet igenom och mjölken håller kanske bara en dag”, säger Peter Edberg.

Paper Province har beviljats 377.700 kronor i planeringsbidrag för projektet ”Testbädd fossilfria laminat".

”Det här är ett steg på vägen mot fossilfria laminat i förpackningar. Målsättningen är att skapa en möjlighet att testa, utvärdera och verifiera fossilfria förpackningsmaterial i semikommersiell skala.”, säger Peter Edberg.
   
Projektet är indelat i tre faser och det här är bara början. 

”Om allt går som det är tänkt kommer en projekterings- och realiseringsfas att följa och resultatet bli att det finns en färdig förpackning utan fossiler, som vi vet fungerar och som kan börja användas i kommersiellt bruk”, berättar Peter Edberg.

De andra faserna handlar om projekt i miljonklassen.

”Det är då vi kommer att börja bygga maskinen som ska tillverka laminatet och då ska vi ha med företag, som vill börja använda de helt fossilfria förpackningarna”, säger Peter Edberg.

Testbädden, där laminatet ska testas, finns hos projektdeltagaren UMV Coating Systems i Säffle. De har kommit på hur man kan bestryka förpackningar med fossilfria laminat och nu återstår bara de sista bitarna, som att skissa på hård- och mjukvaran och byta ut delar i den redan befintliga maskinen för att få allt att fungera. Det handlar bland annat om att få biomaterialet att torka snabbare. 

Förutom att planera och utveckla testbädden i Säffle, ska projektet visa på den miljömässiga nyttan med fossilfria laminat och beräkna hur stor marknad det här kan tänkas ta. Tanken är att testbädden ska attrahera både nationella och internationella företag. 

För att klara övergången till ett fossilfritt samhälle behöver näringsliv och forskning mötas och samarbeta.

”Vi går ihop och gör det här tillsammans. Forskningen har kommit långt på sitt håll, samtidigt som näringslivet förstår sig på kunden. Genom samverkan blir det en bättre och mer miljövänlig produkt”, avslutar Peter Edberg.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-09-07

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK