...
Stora Enso deltog i träff om svenska industrins framtid
Sverigechefen Per Lyrvall och Linda Stinessen, tf. platschef vid Fors bruk, var Stora Enso-representanter vid näringslivsträffen.

Stora Enso har deltagit i den näringslivsträff om den svenska industrins framtid, som arrangerats av Avesta kommun. Ett drygt 80-tal personer passade på att nätverka och inspireras i Verket i Avesta av bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg och representanter för företagen Stora Enso och Outokumpu.

Träffen inleddes av näringsminister Mikael Damberg, som presenterade regeringens satsning ”Smart Industri”, som är en strategi för att främja industrins utveckling och konkurrenskraft.
Han beskrev hur viktig industrin är som tillväxtmotor i svensk ekonomi och lyfte fram skogens betydelse för hållbar produktion, som är ett av strategins fokusområden. 
”Det finns mycket potential i skogen. Allt som tillverkas av fossila material idag kan faktiskt tillverkas av trä imorgon”, sade Mikael Damberg.

Detta budskap var något som Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall instämde i. Han beskrev hur hela företagsidén för Stora Ensos verksamhet är hållbarhet. Att de globala megatrenderna och klimatutmaningarna driver fram en växande efterfrågan på biobaserade och mer klimatsmarta produkter och tillverkningsprocesser. Något som gynnar Stora Enso och skogsindustrin i stort. 

”Framtiden tillhör oss, eftersom vi har en unik och förnybar råvara i form av skog och att vi satsar mycket på innovation. Vi är en del av lösningen på klimatutmaningarna och driver utvecklingen av bioekonomin. Det är en hel del spännande saker på gång och det finns en stark framtidstro”, sade Per Lyrvall.

En av flera pågående innovationssatsningar inom Stora Enso sker på kartongbruket i Fors, strax utanför Avesta. Det är en investering i MFC (mikrofibrillär cellulosa), som leder till en resurseffektivare kartongproduktion. Det innebär att man kommer att kunna minska fiberanvändningen och ändå få en starkare och styvare kartong.

”MFC är en spännande satsning, som gör att vi kan fortsätta att utveckla våra kartongprodukter. Vi kommer att installera utrustningen i november”, berättade Linda Stinessen, tf. platschef vid Fors bruk. 


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-09-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
cellulosa Fors Fors Bruk Industri Kartong Övrigt Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK