...
Lantmännen-stiftelse kan bevilja bidrag till förpackningsforskning
Helena Fredriksson är forskningschef inom Lantmännen. (Bild Lantmännen)

Lantmännens Forskningsstiftelse beviljar årligen 15 miljoner kronor till forskning inom lantbrukets hela värdekedja, från jord till bord. Årets utlysning är nu öppen för nya ansökningar fram till den 2 oktober 2017.
Stiftelsen har tre prioriterade områden: ”Livsmedel och förpackningar”, ”Bioenergi och gröna material” samt ”Lantbruk och maskin”.

 
”Genom forskningsstiftelsen vill vi stödja satsningar som bidrar till en långsiktig utveckling av svenskt lantbruk. Forskning och innovation stärker och utvecklar Lantmännens affärsverksamheter att bli mer konkurrenskraftiga”, säger Per Lindahl, styrelseordförande Lantmännen.

Lantmännens Forskningsstiftelse stödjer framförallt praktiskt orienterad forskning. Projekten pågår vanligtvis mellan ett och tre år. Just nu stöttar stiftelsen ett 40-tal olika projekt, både i Sverige och internationellt.

”Vi vänder oss inte bara till forskare vid universitet och högskolor utan även till institut, företag och andra organisationer, där det finns innovativa idéer”, säger Helena Fredriksson, forskningschef Lantmännen.

Text Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-09-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Forskning och utveckling FoU Lantmännen Livsmedel Livsmedelsförpackningar Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK