...
Pappersflaska för kolsyredryck delmål i biokompositprojekt
Dr. Marie-Claude Béland, koordinator för Biokompositer tillsammans med Dr. Li Yang, projektledare för ett av delprojekten.

Forskningsinstitutet RISE leder det nya innovationsprojektet Biokompositer, som syftar till att främja en svensk tillverkning av biokompositprodukter.
”Gränsöverskridande kompetens och stark industriell medverkan borgar för att ta resultaten till fullskalig demonstration och realiserande”, skriver RISE i ett pressmeddelande.


”I övergången till en biobaserad cirkulär ekonomi har biokompositer stor potential att ersätta fossilbaserade material inom ett flertal områden. Produktion av nya innovativa biokompositer skulle innebära ökade intäkter för svensk industri och bidra till att Sverige och EU uppfyller sina hållbarhetsmål”, säger Dr. Marie-Claude Béland, vid divisionen Bioekonomi inom RISE och koordinator för projekt Biokompositer.

Innovationsprojektet Biokompositer ska utveckla ny kunskap, material och processer i fyra delprojekt:
* Pappersbaserade flaskor för kolsyrad dryck
* Formpressade fordonskomponenter
* Nya proteser och kroppsnära accessoarer
* Formpressade komponenter för möbler och interiör

De nya kompositmaterialen baseras i huvudsak på svensk skogsråvara samt biprodukter från lantbruket. Nivån i delprojekten sträcker sig från teknologiutveckling, till exempel additiv tillverkning av nanocellulosa, till etablering av ny värdekedja i syfte att skapa kommersialisering.

Delprojekten drivs oberoende av varandra, men får också stöd av delprojektet ”Cirkularitet och Koordination”, som ska mäta och beskriva hur resultat från innovationsprojektet bidrar till Sveriges övergång till en biobaserad och cirkulär ekonomi, till socialt värde och till strategiskt lärande.

”Om vi ska realisera en cirkulär ekonomi måste vi jobba tillsammans och på nya sätt. Det behövs många kompetenser och kunskap om alltifrån biomassan till hur olika värdekedjor är organiserade. Tack vare nära samarbete med industrin ökar möjligheterna till uppskalning och kommersialisering”, säger Marie-Claude Béland.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-10-03

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK