...
Var nyheten om plastätande larver sanning eller skröna?
Så här ser det ut när en larv av fjärilsarten större vaxmott äter och bryter ner polyeten, enligt de spanska forskarna ((Bild Unican – University of Cantabria)

Spanska biokemisten Federica Bertocchinis påstående av fjärilslarver kan äta och bryta ner polyetenplast ifrågasätts nu av tyska forskarna.

Carina Weber och hennes forskarkollega Stefan Pusch vid Johannes Gutenberg universitetet i Mainz säger sig inte ha hittat några tecken på att fjärilslarverna verkligen kan bryta ner plast. (Bild Carina Weber and Stefan Pusch, Institute of Organic Chemistry, Johannes Gutenberg University)

Tidigare i år spreds nyheten att larver av fjärilsarten större vaxmott (Galleria mellonella) kan ”äta” plast och på så sätt bidra till att lösa det snabbt växande miljöproblemet med mikroplaster i naturen!
Men nu ifrågasätter tyska forskare vid Johannes Gutenberg universitetet i Mainz om det över huvud taget är sant...


Det tyska forskarteamet under ledning av Carina Weber säger att det finns anledning att betvivla både forskarna och den uppseendeväckande rapporten om de plastätande larverna, som den spanska biokemisten och tillika biodlaren Federica Bertocchini och hennes team publicerade i april i år. 

De tyska forskarna har gjort egna kontrollstudier och de fann inga bevis eller resultat, som stödde de spanska forskarnas rapporter att fjärilslarverna ”äter upp” och helt bryter ner plasten i en polyetenpåse. Den ”nedbrytning”, som noteras, skulle istället enbart vara en nedbrytning till mikroplaster, vilka anses vara det verkliga miljöproblemet, när det gäller de globala problemen kring plastavfall.

Enligt forskarna vid Johannes Gutenberg universitetet kan den plastnedbrytning, som de spanska forskarna säger sig ha noterat, i själva verket kunna ha orsakats av föroreningar.

Tyskarna publicerade sina resultat i augustiutgåvan av tidskriften Current Biology, som också var den tidskrift där den spanska rapporten först publicerades, och Federica Bertocchini och hennes forskningsmedhjälpare genmälde artikeln i samma utgåva med att bestrida de tyska forskarnas arbete.
Federica Bertocchini medgav dock att ytterligare forskning är nödvändig, för att ta reda på vad som händer metaboliskt, när fjärilslarverna ”mumsar” på polytenplast...

Enligt de tyska forskarna kan ett sätt att lösa tvisten vara, att man sätter ett slags kemiskt märke på kolatomerna i polyetenen och därefter studerar om larvens matsmältningssystem bryter ner materialet. En sådan märkning kan göras genom att kol 13-atomer införes i plasten, varefter man kan följa larvens metabolism för att se om kol-kol-bindningarna plasten bryts i larvens matsmältningssystem.

N.B. Packnews skrev om den plastätande fjärilslarven tidigare i år. Läs den artikeln HÄR..


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-10-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Forskning och utveckling FoU Miljö Övrigt Plast plastavfall Tyskland undersökning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK