...
Ökad robotisering men svag tillväxt i livsmedelsindustrin
Mer automatisering och fler robotar förväntas inom livsmedelsindustrin. Bilden visar den människoliknande roboten PR2 vid Cornell University i USA, som bland många andra färdigheter även kan skiva grönsaker och blanda ihop en sallad... (Bild Cornell University)
Carl Eckerdal är chefsekonom på Livsmedelsföretagen. 

Trots köpstarka konsumenter är tillväxten för svensk livsmedelsindustrin fortsatt svag. Många företag investerar i automatisering för att öka effektiviteten och få ner kostnaderna. Det är några slutsatser i Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev.

Årets andra kvartal blev något av en besvikelse för svenska livsmedelsproducenter. På hemmamarknaden var indexutfallet bara svagt starkare än första kvartalet och volymökningen var modest. Tillväxten för livsmedelsexporten minskade från 10,2 procent (Q1) till 5,7 procent (Q2), men jämfört med utvecklingen 2016 är det fortfarande en återhämtning.

65 procent av Livsmedelsföretagens medlemsföretag uppger att de ökar sin produktion av ekologiskt, men inte i någon större omfattning. Efterfrågan är hög, men produktionen hämmas av bristen på ekologisk råvara. 35 procent av medlemsföretagen anger att råvaruutbudet är begränsat under delar av året, medan 13 procent uppger att bristen är konstant.

”Det ekologiska sortimentet har blivit så stort, att det går nästan inte att som leverantör enbart erbjuda ´konventionella´ produkter. 85 procent av våra medlemsföretag har ekologiska alternativ och 5 procent till kommer snart att kunna erbjuda det. Men det är bara vart fjärde företag, som har högre lönsamhet på sina ekologiska produkter än på sitt övriga sortiment”, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Råvarukostnaderna fortsätter att öka, vilket slår hårdare mot livsmedelsproducenter än mot många andra industrigrenar, menar Carl Eckerdal. 

”I mer cykliska industrigrenar finns det en större förståelse hos kunderna att leverantörer måste höja sina priser på grund av dyrare råvaror”, säger han.

Ett sätt att möta de utmaningar, som svensk livsmedelsindustri står inför, är att automatisera produktionen. Trots att en stor del av medlemsföretagen på senare år ökat sina investeringar i automatisering så uppger 85 procent att det finns potential att automatisera ännu mer. 

”Att automatisera är inte relevant för alla företag, men för många, särskilt de lite större, kan det göra en enorm skillnad. Då kan man få ner kostnaderna och på allvar möta konkurrensen från länder med enorma stordriftsfördelar och låga arbetskraftskostnader”, framhåller Carl Eckerdal.. 

16 procent av medlemsföretagen uppger att de ska öka sina satsningar på robotar eller annan utrustning, som ökar automationsgraden under det kommande året, 63 procent uppger att de ska göra det inom några år. På kort sikt kommer de flesta att investera i fasta robotlösningar, men mobila robotar (som inte är låsta till ett visst produktionsmoment) kommer att bli allt vanligare, i takt med att tekniken utvecklas och går ner i pris.

Text Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-10-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Automation Livsmedel Livsmedelsföretagen Övrigt Robotteknik

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK