...
Stora Enso: ”Vi vill ses som världsledande inom bioekonomi”
”Stora Enso vill ses som lösningen i världen vad gäller förnybara material”, säger Ulrika Lilja.
Fr. v Kjell Skoglund, VD för Finsk-svenska handelskammaren och Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Stora Enso.

Finsk-svenska skogs- och pappersjätten Stora Enso positionerar sig alltmer som det ledande bolaget inom bioekonomi och bolaget vill ses som lösningen i världen, när det gäller förnybara material. Det framkom inte minst, när koncernens kommunikationsdirektör Ulrika Lilja nyligen talade i Göteborg i samband med ett seminarium, som Finsk-svenska handelskammaren anordnat med anledning av Finlands 100 årsfirande.

I sitt anförande delade Ulrika Lilja med sig av erfarenheter av hur man bygger ett starkt nordiskt varumärke. Stora Enso är ett exempel på ett lyckat svenskt-finskt samarbete och en viktig del i framgången har varit satsningen på kommunikation och varumärkesbyggande. 

För att driva affären och växa på globala marknader är ett starkt varumärke oerhört betydelsefullt.  För Stora Ensos del handlar varumärkesarbetet om att förändra bilden av ett traditionellt skogsbolag till att positionera sig som ett innovationsdrivet bolag för förnybara material.

”Vi arbetar för att positionera oss som det ledande bolaget inom bioekonomin. Vi vill ses som lösningen i världen vad gäller förnybara material”, sade Ulrika Lilja.

Att vara tydliga och enhetliga i kommunikationen är något som det fästs stor vikt vid i ompositioneringen av Stora Enso.

”Vi har en enkel men briljant idé för en bättre värld. Allt som görs av fossilbaserade material idag, kan göras av trä imorgon. Detta budskap är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Att ha ett tydligt mål med vad vi vill uppnå underlättar i den transformationsresa vi genomgår”, berättade Ulrika Lilja.

En annan viktig del för att bygga ett starkt varumärke har varit fokus på att ha ”one company approach”, d v s att harmonisera och skapa en enhetlig kommunikation under ett och samma varumärke - Stora Enso. 

”Vi hade tidigare ett rätt spretigt kunderbjudande med många produktnamn, som inte alls associerades med Stora Enso. Nu har vi skapat en modern och enhetlig visuell profil för våra produktvarumärken, där alla har en tydlig Stora Enso-koppling. Det är en betydelsefull del för att bygga ett attraktivt kunderbjudande”, sade Ulrika Lilja. 

Att hela tiden ha ett fokus på skogen och att visa på möjligheterna med förnybarhet är något som är utmärkande i Stora Ensos kommunikation.

”Vi är stolta över vår förnybara råvara skogen. Där andra bara ser skog, ser vi lösningar på världens klimatutmaning och människors efterfrågan på hållbara produkter. Vi behöver nu vara innovativa och fortsätta utveckla framtidens produkter från skogen”, avslutade Ulrika Lilja.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-10-13

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial bioråvara Ekonomi Finland Övrigt Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK